Stenen Kruis
2017 - 2018


2017 - Stenen Kruis, een nieuwe te realisren straat in de wijk. Het is de verbindingsweg tussen het Maisveld en de Klingelbeekseweg (hier op de achtergrond).
Zij is vernoemd naar "een steenen kruis in den tuin van de villa van mevrouw de weduwe van Embden aan den Utrechtschen weg, bijna tegen den muur van het landgoed Hoogstede". Zie: 1934 - Kruisje naast Huize Hoogstede aan de Utrechtseweg.


2018 - Stenen Kruis vanaf de Klingelbeekseweg gezien.


2018 - Stenen Kruis richting Klingelbeekseweg. Rechst nummer 2.


2018 - Stenen Kruis 2 (bouwjaar 2017). Links bebouwing aan De Haspel.