Straatbeelden - 2012 »»


Straatbeelden - 2014


Klingelbeekseweg 2015~2016


Klingelbeekseweg 2017


Klingelbeekseweg 2018

Uitgelicht ↓


Sint Eusebiushuis - 2012 »»


Elektrum - 2012 »»

Vroeger was de Klingelbeekseweg een doorgaande veldweg langs buitenplaatsen en landgoederen. De Klingelbeek had in die tijd veel weg van een rustig dorp. Betrekkelijk dicht bij elkaar stonden vijf boerderijen, er waren enkele cafés, verder een school, een bakker, een kruidenier, een melkboer, een brandstoffenhandel, enkele groentekwekerijen en een bloemisterij. Ook was er een fabriek en zelfs een stationnetje. Alleen de dorpskerk ontbrak. Wel was er een kapel, die toebehoorde aan de fraters.

Van de vijf boerderijen is er nog één in gebruik, de anderen zijn veranderd in prachtige woongelegenheden, de oude lindebomen staan er nog en enkele buitenpompen met zwengels zijn gerestaureerd. De cafés zijn allemaal gesloopt, op deze plaatsen zijn nieuwe huizen gebouwd in aangepaste stijl, aansluitend bij de bebouwing langs de weg. De school is er nog, maar niet meer in gebruik.

De bakkerszaak is al jaren geleden gesloten, ook de kruidenierswinkel en de melkzaak zijn verdwenen. Aan de gevels is nog duidelijk te zien dat er winkels in de panden hebben gezeten.


2012 - Achterzijde woningen aan de Klingelbeekseweg, westelijk van Klingelbeekseweg 134 (Rijnzigt).


2013 - Klingelbeekseweg 92-90, bouwjaar 1910.


2013 - Klingelbeekseweg 34 (bouwjaar 1931) , 32 (bouwjaar 1930) en 30 (bouwjaar 1939).


Steen voor de tuin van Klingelkbeekseweg 34.


2013 - De schuur behoort bij klingelbeekseweg 60. De schuur vormt een symbool voor de Schutterij, omdat hier sinds 1800 de attributen van de schutterij zijn bewaard.


2013 - Nieuwbouw aan de Klingelbeelseweg. Aan het eind Boerderij Rijnzigt op de hoek met De Haspel.


2013 - Klingelbeekseweg met rechts nieuwbouw, grenzend aan hoek met het "Kromkampweggetje" (wordt De Haspel). Kijkrichting is west.


2014 - Een jaar later. Op deze foto (2014-02) is de kijkrichting oost. Klingelbeekseweg 118-106, bouwjaar 2013. Rechts naast de lantaarnpaal het vroegere Sophia bewaarschooltje, Klingelbeekseweg 102.