2014~2016


2017 »»


2014 - Hondenuitlaatplaats (tot 2015) aan de Klingelbeekseweg (rechts) t.o. de nummers 164-176. Hier werd van 2013 tot 2015 het jaarlijks Koningschieten van de Schutterij van de Clingelbeeck gehouden. Kijkrichting is west.


2014 - Groengebied- tussen de stuwwal en de parkappartementen aan de Hogstedehof in aanbouw. (nog net te zien)


2014 - Een nieuw gegraven paddenpoel ter compensatie van het verdwenen biotoop van de rugstreeppad op kwekerij Kromkamp, door de bouw van het verzorgingstehuis Klingelpoort aan Het Maisveld. Dit bleek echter geen geschikt biotoop voor de rugstreeppad, die hiena helaas uit de wijk was verdwenen.


2014 - "Plukplaats" tussen Hoogstedehof (links) en Klingelbeekseweg (korte stukje, haaks op de Utrechtseweg). Op de achtergrond zien we de achterzijde van de bebouwing aan de Utrechtseweg en de "TenneT-toren".


2016 - Groenkaart van Hoogstede Klingelbeek.


2016 - Nieuw aangelegd pad van de graft bij Het Maisveld naar de Klingelbeekseweg. Bij hevige regenval veroorzaakte dit wateroverlast op de Klingelbeekseweg aan het eind van het pad.


2016 - Het restgedeelte van de graft, na de nieuwbouw aan Het Maisveld (rechts). Links de moestuinen.


2016 - Paddenpoel met zicht op de Klingelbeekseweg en de Nederrijn. Achter het huis rechts is landgoed Klingelbeek, waarop nog net een stukje van het Sint Eusebiushuis is te zien.


2016 - Trapje dat vanaf de Klingelbeekseweg naar de moestuin leidt. Op de achtergrond de woningen aan Hoogstedelaan. Hieronder in omgekeerder richting, met zicht op een woning aan de Klingelbeekseweg.
Groengebied