De Schutterij - 2012~2014


Schutterij 2015 »»


2012 - Aanleg van De Schutterij, de verbindingsweg tussen Klingelbeekseweg en Hoogstedelaan met aansluiting op de Rotonde op de Utrechtseweg. Achterin verzorgingstehuis Huis en Haard aan de Utrechtseweg.


2014 - Kazemat langs De Schutterij, met zicht op de achterzijde van woningen aan de Klingelbeekseweg. Kazemat (1e helft jaren 50) is een in beton gegoten gevechtskoepel die onderdeel was van de IJssellinie, een verdedigingslinie tijdens de Koude Oorlog. Die IJssellinie voorzag er in dat in geval van dreiging van een Russische invasie, een groot gebied tussen Nijmegen en Kampen onder water kon worden gezet. Op strategische punten langs deze linie waren kazematten geplaatst. Dit waren permanent bemande gevechtsbunkers die voorzien waren van luchtdoelgeschut en mitrailleurs. Deze bunkers bestonden uit versleten Amerikaanse Shermantanks waar beton omheen werd gegoten. Alleen de koepel stak boven het beton uit en kon gedraaid worden. In 1964 werd de IJssellinie opgeheven en werd de NAVO-verdedigingslinie verplaatst naar de grens met Oost-Duitsland. Maar in het landschap bleven meerdere van deze kazematten staan, o.a. op de Klingelbeekseweg. In Meinerswijk staan er ook nog een paar.


2014 - Bouw van verzorgingsappartementencomplex De Klingelpoort. De bewoners van Huis en Haard gaan hier naar toe, omdat verzorgingstehuis Huis en Haard aan de Utrechtseweg wordt afgebroken en herbouwd. Hier gezien vanaf De Schutterij (links) hoek Het Maisveld.


2014 - Geluidsscherm langs De Schutterij t.b.v. de laatste woningen aan de Hoogstedelaan. (79~83). Vooraan links de toegang naar Arnhems Buiten, deelgebied De Hes.


2014 - De Schutterij bij de aansluiting met de Hoogstedelaan, richting Klingelbeekseweg.


2014 - Aansluiting van De Schutterij op de Klingelbeekseweg. Geheel rechts het vervolg van de Klingelbeekseweg, die na deze "knip" verkeersluw is gemaakt.