Bij de archeologische opgravingen in de wijk is een speerpunt gevonden van + 10.000 jaar oud. Volgens archeologen gebruikt door het prehistorische jagersvolk dat toen verbleef op de flanken van de stuwwal in Arnhem.

Voorbeeld van een speerpunt

Lees meer »»

Tot ver in de omtrek kun je ïiet horen als er een trein over het viaduct van de Utrechtseweg dendert. Horen en zien vergaan je, maar tot nu toe heeft Pro- rail categorisch geweigerd om er iets aan te doen.

Toen het viaduct over de Klingelbeekseweg in 2002 werd aangepakt viel het buiten het plangebied, toen met Sporen in Arnhem het spoor van Nijmegen naar Arnhem een speciale behandeling kreeg was dit toevallig ook net het geval. Bezwaren hielpen niet: mensen in Hoogstede Klingelbeek woonden volgens de statistieken te ver van het viaduct af om er last van te mogen hebben...

Onlangs stuurde de voorzitter van de buurtvereniging een mailtje over die overlast naar iemand van de afdeling publiekscontacten, en tot ieders verbazing zette zij het serieus door naar de afdeling onderhoud. Die ging het stukje spoor bekijken en wat bleek: de ‘head shecks’ en ‘squats’ (iets met bouten en zo) van een aantal spoorstaven waren versleten, zodat er teveel speling ontstond, met een soort slagwer- king als er een trein overheen rijdt als gevolg. Destijds beloofden ze om het in week 51 van afgelopen jaar aan te pakken, maar dat is niet gelukt (verkeerde staven geleverd). Het staat nu gepland voor week 12, half maart.

Onderhand heeft de buurt een flinke dosis achterdocht ontwikkeld, maar wie weet. We zijn immers nog nooit zo ver gekomen.

Overzicht Archeologisch onderzoek op voormalig terrein van Kwekerij Kromkamp

Bij de archeologische opgravingen aan de Hoogstedelaan in Arnhem zijn twee zeldzame koperen munten gevonden. De geldstukken dateren volgens kenners uit de zestiende of zeventiende eeuw. De munten zijn gemaakt in Kleef in Duitsland en Stevensweert in Limburg.

Archeoloog Kaspar van den Berghe: "Ze zijn zeldzaam. Alleen jammer dat de opschriften nauwelijks te ontcijferen zijn. Ze verkeren in slechte staat".

Er wordt een gebied van zo'n vijfhonderd meter wordt onderzocht tot een meter diep.

Overzicht archeologisch onderzoek richting HoogstedelaanArcheologisch onderzoek op terrein voormalige kwekerij KromkampOverzicht archeologisch onderzoek richting Klingelbeekseweg

Zo'n 4500 jaar voor Chritus werd dit gebied als akkerland gebruikt door boeren die waarschijnlijk aan de huidige Klingelbeekseweg woonden. Er wordt van alles gevonden tijdens het laagje voor laagje afgraven van de grond: Steentjes, houtskool, scherven van potten uit de ijzer- of steentijd, maar ook fel gekleurd speelgoed uit de zestiger jaren.

De archeologen moeten wel voorzichtig te werk gaan, want tijdens de tweede wereld oorlog is hier veel materiaal achter gebleven. Hiervan kunnen nog steeds delen van te voorschijn komen, zoals onlangs nog is gebleken. Er werd een granaat gevonden en deze werd ter plaatse tot ontploffing gebracht.

Bron: De Gelderlander van 8/12/2011

Gekapte houwalDe Gelderlander meldt dat de gemeente Arnhem per ongeluk een rij bomen en struiken heeft laten verwijderen achter de tuinen van H75-H81.
Het zou om een misverstand gaan: de aannemer bleek niet goed geïnstrueerd.
Het is overigens niet de eerste keer, dat de bewoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek zoiets overkomt.

Aanwonende Manon van Wijk heeft de "opruiming" van nabij meegemaakt:

    "Opeens was er iemand direct achter onze tuinen al het groen aan het verwijderen, hoewel dit tegen alle afspraken van de gemeente met onze GroengGroep in gaat. Protesteren hielp niet; volgens de werknemer moest het toch gebeuren!
    En nu is alles weg: een krentenboom, vlinderstruiken, een beuk en een mooie eik. Omdat die man geen kaart kan lezen!
    Nu is alles kaal; ja, dat geeft de aannemer nu de ruimte."

Van Wijk heeft nog geprobeerd de gemeente te benaderen, maar de juiste mensen bleken niet bereikbaar. Donderdag heeft de gemeente Arnhem haar excuses aangeboden en een herplant met gemeentestruiken in het vooruizicht gesteld.

    "Maar gemeentestruiken willen wij niet; er moeten weer bomen komen! Ik krijg toch het onbehaaglijke gevoel dat er opzet in het spel is."

Verwijderde houtwalVan Wijk vertelt over een lang proces, waarin het de gemeente gelukt is het door hen gewenste bouwplan er door te drukken.

    "Als de gemeente het bij de rechter verloor, veranderde zij de regels. Er was ook beloofd dat de rugstreeppad terug zou komen, maar die zit hier dus nergens meer!"

Inmiddels heeft de Gemeente Arnhem de bewoners en de wijkvereniging haar excuses aangeboden. De omwonenden hebben per brief een uitnodiging ontvangen om mee te praten over een herstel.

Manschappen van de Explosieven opruimingsdienst Defensie (EODD) hebben donderdagochtend in de Arnhemse wijk Hoogstede-Klingelbeek een flinke hoeveelheid oorlogstuig uit de Slag om Arnhem tot ontploffing gebracht.

Lees meer in De Gelderlander