archeologische opgravingARNHEM - Bij de archeologische opgraving in het ge;bied Hoogstede-Klingelbeek in Arnhem zijn de sporen van een complete boerderij uit de periode na 1500 aangetroffen. De plaatsen waar eens de houten palen van de boer;derij en schuren stonden en waarmee erven werden afgebakend, zijn blootgelegd in het gele zand. De boerderij stond in de buurtschap Klingelbeek. Elders in het gebied zijn sporen van een boerenerf uit de periode van 800 tot 200 vóór Christus (de vroege - en middenijzertijd) gevonden. Ook die zijn herkenbaar aan de verkleuring van de grond.

Eind oktober 2011 is de gemeente Arnhem begonnen met het archeologische onderzoek aan de Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg. Hoogstede-Klingelbeek gaat door Hendriks ontwikkeld worden tot een woonbuurt van 118 woningen. Het is een glooiend gebied op de zuidelijke stuwwal van de Veluwe, gelegen aan de Rijn en Slijpbeek, waar vanaf de middeleeuwen een versterkt huis lag, de voorganger van landgoed Klingelbeek. Voorafgaand aan de start van de woningbouw worden nu archeologische werkzaamheden uitgevoerd in het grote plangebied. Daarbij zijn al 3000 sporen gevonden van bewoning en agrarisch gebruik. De gevonden restanten vertellen het verhaal van deze historische woonkern in Arnhem, van vele duizenden jaren geleden tot de Tweede Wereldoorlog.

Vuursteen
De oudste vondsten zijn vuurstenen werktuigen van duizenden jaren oud. Die dateren uit een periode dat mensen nog geen landbouw bedreven maar zich voedden met wat de natuur en jacht opleverde. De archeologen onderzoeken nog of de voorwerpen van vuursteen zijn gebruikt door jagers of verzamelaars die hier hun kamp hadden opgeslagen, of door de erosie van de grond zijn meegevoerd. Aan de hand van koolstofonderzoek van houtskool proberen zij de herkomstperiode te bepalen.
De opgravingen staan onder leiding van gemeentelijk archeoloog Martijn Defilet en projectleider archeologie Kasper van den Berghe. Het archeologische team is aangevuld met ingehuurde archeologen, vrijwilligers, amateurarcheologen van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland (AWN) en studenten archeologie. Dagelijks zijn tien man in de weer om de sporen uit het verleden op te tekenen.

Doorgraven
De opgravingen gaan nog door tot april. Alle sporen en vondsten wor;den geregistreerd en naar het archeologische depot gebracht, om daar verder te worden bestudeerd. De opgravingsputten in Hoogstede-Klingelbeek worden daarna toegedekt voor de bouw van de woonbuurt op de plaats waar zo’n drieduizend jaar geleden al mensen woonden.

Bij de archeologische opgravingen in de wijk is een speerpunt gevonden van + 10.000 jaar oud. Volgens archeologen gebruikt door het prehistorische jagersvolk dat toen verbleef op de flanken van de stuwwal in Arnhem.

Voorbeeld van een speerpunt

Lees meer »»

Tot ver in de omtrek kun je ïiet horen als er een trein over het viaduct van de Utrechtseweg dendert. Horen en zien vergaan je, maar tot nu toe heeft Pro- rail categorisch geweigerd om er iets aan te doen.

Toen het viaduct over de Klingelbeekseweg in 2002 werd aangepakt viel het buiten het plangebied, toen met Sporen in Arnhem het spoor van Nijmegen naar Arnhem een speciale behandeling kreeg was dit toevallig ook net het geval. Bezwaren hielpen niet: mensen in Hoogstede Klingelbeek woonden volgens de statistieken te ver van het viaduct af om er last van te mogen hebben...

Onlangs stuurde de voorzitter van de buurtvereniging een mailtje over die overlast naar iemand van de afdeling publiekscontacten, en tot ieders verbazing zette zij het serieus door naar de afdeling onderhoud. Die ging het stukje spoor bekijken en wat bleek: de ‘head shecks’ en ‘squats’ (iets met bouten en zo) van een aantal spoorstaven waren versleten, zodat er teveel speling ontstond, met een soort slagwer- king als er een trein overheen rijdt als gevolg. Destijds beloofden ze om het in week 51 van afgelopen jaar aan te pakken, maar dat is niet gelukt (verkeerde staven geleverd). Het staat nu gepland voor week 12, half maart.

Onderhand heeft de buurt een flinke dosis achterdocht ontwikkeld, maar wie weet. We zijn immers nog nooit zo ver gekomen.

Overzicht Archeologisch onderzoek op voormalig terrein van Kwekerij Kromkamp

Bij de archeologische opgravingen aan de Hoogstedelaan in Arnhem zijn twee zeldzame koperen munten gevonden. De geldstukken dateren volgens kenners uit de zestiende of zeventiende eeuw. De munten zijn gemaakt in Kleef in Duitsland en Stevensweert in Limburg.

Archeoloog Kaspar van den Berghe: "Ze zijn zeldzaam. Alleen jammer dat de opschriften nauwelijks te ontcijferen zijn. Ze verkeren in slechte staat".

Er wordt een gebied van zo'n vijfhonderd meter wordt onderzocht tot een meter diep.

Overzicht archeologisch onderzoek richting HoogstedelaanArcheologisch onderzoek op terrein voormalige kwekerij KromkampOverzicht archeologisch onderzoek richting Klingelbeekseweg

Zo'n 4500 jaar voor Chritus werd dit gebied als akkerland gebruikt door boeren die waarschijnlijk aan de huidige Klingelbeekseweg woonden. Er wordt van alles gevonden tijdens het laagje voor laagje afgraven van de grond: Steentjes, houtskool, scherven van potten uit de ijzer- of steentijd, maar ook fel gekleurd speelgoed uit de zestiger jaren.

De archeologen moeten wel voorzichtig te werk gaan, want tijdens de tweede wereld oorlog is hier veel materiaal achter gebleven. Hiervan kunnen nog steeds delen van te voorschijn komen, zoals onlangs nog is gebleken. Er werd een granaat gevonden en deze werd ter plaatse tot ontploffing gebracht.

Bron: De Gelderlander van 8/12/2011

Gekapte houwalDe Gelderlander meldt dat de gemeente Arnhem per ongeluk een rij bomen en struiken heeft laten verwijderen achter de tuinen van H75-H81.
Het zou om een misverstand gaan: de aannemer bleek niet goed geïnstrueerd.
Het is overigens niet de eerste keer, dat de bewoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek zoiets overkomt.

Aanwonende Manon van Wijk heeft de "opruiming" van nabij meegemaakt:

    "Opeens was er iemand direct achter onze tuinen al het groen aan het verwijderen, hoewel dit tegen alle afspraken van de gemeente met onze GroengGroep in gaat. Protesteren hielp niet; volgens de werknemer moest het toch gebeuren!
    En nu is alles weg: een krentenboom, vlinderstruiken, een beuk en een mooie eik. Omdat die man geen kaart kan lezen!
    Nu is alles kaal; ja, dat geeft de aannemer nu de ruimte."

Van Wijk heeft nog geprobeerd de gemeente te benaderen, maar de juiste mensen bleken niet bereikbaar. Donderdag heeft de gemeente Arnhem haar excuses aangeboden en een herplant met gemeentestruiken in het vooruizicht gesteld.

    "Maar gemeentestruiken willen wij niet; er moeten weer bomen komen! Ik krijg toch het onbehaaglijke gevoel dat er opzet in het spel is."

Verwijderde houtwalVan Wijk vertelt over een lang proces, waarin het de gemeente gelukt is het door hen gewenste bouwplan er door te drukken.

    "Als de gemeente het bij de rechter verloor, veranderde zij de regels. Er was ook beloofd dat de rugstreeppad terug zou komen, maar die zit hier dus nergens meer!"

Inmiddels heeft de Gemeente Arnhem de bewoners en de wijkvereniging haar excuses aangeboden. De omwonenden hebben per brief een uitnodiging ontvangen om mee te praten over een herstel.

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te bezoeken gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Privacyverklaring