Wateroverlast KlingelbeekDe afgelopen tijd is begonnen met de bouw van huizen in Hoogstede Klingelbeek. Na jaren van gesteggel tussen gemeente, ontwikkelaars en de buurt is er een mooi plan bedacht. Een behoorlijk deel van de huizen is ondertussen gebouwd en bewoond. Het voormalig maïsveld is nu voorzien van diverse twee-onder-een-kapwoningen en er zijn moestuinen aangelegd.

Bij de bouw aan de oostkant zijn echter enkele keuzes zijn gemaakt die zacht gezegd ‘onhandig’ zijn. Tussen de tuinen van bestaande woningen aan de Klingelbeekseweg en de nieuwbouw van de Hoogstedehof is een muur gebouwd van zo’n anderhalve meter hoog. Die betonnen wal houdt de grond tegen die is ontstaan door ophoging van de bouwgrond. Foutj e in een van de tekeningen, waar de gemeente geen verantwoordelijkheid voor neemt.

De afwatering van het gebied is daardoor een groot probleem geworden. Regelmatig is het zo dat er een ‘zwembad’ gevuld met modder ontstaat, in geval van heftige regen heeft dit al een aantal keren tot grote overlast geleid.

Opgehoogd terrein HoogstedehofEr komt geen onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond het ophogen van bouwpercelen op de stuwwal in de Arnhemse wijk HoogstedeKlingelbeek.

Een voorstel daartoe haalde maandagavond geen meerderheid in de gemeenteraad. De gemeente Arnhem en een groep bewoners van de Klingelbeekseweg staan al 3 jaar lijnrecht tegenover elkaar in de kwestie. Volgens omwonenden heeft de gemeente fouten gemaakt, wethouder Gerrie Elfrink bestrijdt dat.

► Lees meer in de Gelderlander

Opgehoogd terrein HoogstedehofOnderzoek door een neutrale partij moet een einde maken aan ruzie over de ophoging van het talud achter de woningen aan de Kingelbeekseweg. Het is de ultieme poging van de buurt om gelijk te krijgen. De buurt voert al sinds 2012 actie tegen de ophoging. Met name de afwatering wordt als een probleem gezien.

Maandagavond wordt het onderzoek besproken tijdens een debat in de Arnhemse gemeenteraad.

► Lees meer in de Gelderlander

Bekijk ook...

2014-05 eusebiushuis05De gemeente Arnhem wil pas in actie komen om het onderhoud van monumenten af te dwingen als het echt niet anders kan. 'Constructief overleg en begeleiding' hebben de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders.
 
Dat schrijven B en W in antwoord op vragen van GroenLinks-raadslid Ria Peters.
Zij maakt zich zorgen over de staat van onderhoud van 2 monumentale gebouwen in de stad: een voormalige pastorie in Elden en voormalig Landgoed Klingelbeek in Arnhem-West.

► Lees meer in De Gelderlander

Opgehoogd terrein voor bouw HoogstedehofVolgens de Nationale Ombudsman heeft de gemeente Arnhem steken laten vallen bij de communicatie rond het nieuwbouwplan tussen de Hoogstedelaan en de Klingelbeekseweg in de wijk Hoogstede-Klingelbeek.

De ombudsman is in de arm genomen door een aantal omwonenden dat zich 2 jaar geleden keerde tegen het ophogen van het talud tot soms 2 meter hoog achter hun huizen aan de Klingelbeekseweg. Dat was volgens de gemeente Arnhem nodig voor de bouw van een aantal nieuwe woningen.

Lees meer in de Gelderlander