Eigenlijk bestaat de Schutterij van de Clingelbeeck al sinds 1644, maar dit weekend wordt het vijfentwintigjarig jubileum gevierd. Hoe dat kan? In 1990 was de schutterij slapend en werd het nieuw leven ingeblazen. Vandaag de dag is het een levendige vereniging met ruim zeventig leden.

De huidige koning alsook bestuurslid van Schutterij van de Clingelbeeck in Arnhem, Joop van Muilekom. Foto: Marion Keijzer“Arnhem had vroeger vier schutterijen binnen de stadsmuren”, vertelt bestuurslid en de huidige koning Joop van Muilekom. “Dat was om de burgers van een stad te be­schermen. Buiten de stads­muren waren er nog twee andere schutterijen, waar­onder de onze. Die werden opgericht om boerderijen en landhuizen te beschermen tegen gespuis.” Tegenwoordig hoeft een schutterij de burgers niet meer te beschermen, maar heeft het vooral een soci­ale betekenis. “Ik ben in 1990 meteen lid geworden. Ik woonde toen al in deze buurt en het trok mij aan.

Sinds vorig jaar zit ik in het bestuur. Mijn vrouw heeft eerder ook in het bestuur gezeten. Het is een stukje folklore en ik vind het mooi dat dit bewaard is gebleven.” Niet alleen zit Muilekom in het bestuur, vorig jaar is hij ook koning geworden. “Dat was heel toevallig”, vertelt hij. “Je kunt koning (of ko­ningin) worden tijdens het vogelschieten. Je moet dan een houten vogel in een be­paalde volgorde van zijn stok schieten. Eerst de lin­kervleugel, dan de rechter, vervolgens de kop en als laatste de romp. Diegene die het laatste stukje van de stok heeft ge­schoten wordt van voor een jaar koning.”

De koningsdag is ieder jaar weer een groot feest, maar dit jaar is het op zondag 30 augustus van­wege het zilveren jubileum met als thema ‘De zilveren glans van de Clingelbeeck’ nog een stukje groter. “Ik ga mijn titel natuurlijk verde­digen, maar naast het Koningsschieten is er nog veel meer te beleven. Er wordt een bijzonder boek gepre­senteerd over de geschiede­nis van Van de Clingelbeeck en de burgemeester is hier­bij ook aanwezig. Daarnaast kunnen volwassenen kruis- boogschieten en is er voor kinderen een springkussen, maar ook een lasergun om mee te schieten.” Schutterij van de Clingelbeeck is de nog enige bestaande schut­terij in Arnhem. “Het is echt uniek”, aldus Muilekom. “Ik hoop dat de vereniging nog ang blijft bestaan, maar dat hangt helemaal af van de aanwas van nieuwe ledenen  zoals bij elke vereniging in deze tijd is het lastig om nieuwe, jonge leden te vinden. Iedereen is 30 augustus van harte welkom om deel te komen nemen aan de fes­tiviteiten en wie weet levert zo’n dag ook weer nieuwe leden op.”

Schuttersveld
Het feest wordt op zondag 30 augustus om 13.30 uur gehouden op het schuttersveld. Dat is het terrein tegenover tandarts Rijnzigt aan de Klingelbeekseweg 134. Iedereen is welkom, jong en oud, lid of geen lid. De toegang is gratis. Meer informatie is te vinden op www.clingelbeeck.nl.