Biomassacentrale landgoed KlingelbeekDe bouwwerkzaamheden op het terrein van het voormalig Landgoed Klingelbeek zijn in volle gang. Het voormalige Landhuis wordt gerenoveerd en er worden zo’n 35 appartementen bijgebouwd. De eerste twee gebouwen, het Vijverhuis en het Bosgebouw zijn opgeleverd, nu wordt de rest gebouwd.

In de noordoosthoek is gestart met de bouw van de appartementen bovenop de speciaal gebouwde pellet-verbran-dingsketel waarmee alle gebouwen op het landgoed worden verwarmd en van warm water voorzien. Deze centrale is als eerste gerealiseerd en zorgt sindsdien voor de uitstoot van min of meer zwarte rook. Vooral bij het opstarten braakt de schoorsteen aanzienlijke hoeveelheden stank en roet uit, waardoor buurtbewoners ramen en deuren moeten sluiten en de was binnen hangen.

Met de biomassacentrale wilde men een gasloze oplossing voor het plan op Landgoed Klingelbeek realiseren. De gekozen oplossing omvat een gesloten circuit van een ondergronds buizenstelsel. Het water hierin wordt verwarmd door het verbranden van pellets in twee ketelinstallaties met een gezamenlijk vermogen van circa 500 kilowatt. Dit systeem leek het beste, duurzame alternatief en een financieel en technisch haalbare oplossing, hoewel de locatie aan de Rijn zich uitstekend leent voor oplossingen als bijvoorbeeld warmtepompen. Pellet-ke-tels werden tot 1 januari 2020 gesubsidieerd.
Volgens metingen zou de uitstoot van fijnstof, SO2 en NOx, binnen de grenzen zijn. De Zwitserse ketels (van leverancier Schmidt) stoten volgens projectontwikkelaar Schipper Bosch eenderde uit van wat wettelijk gezien mag: significant minder dan de in de wijk zo populaire open haarden.

Een nadeel is echter dat deze ketels het hele jaar door, 24 uur per dag moeten draaien om de bewoners te voorzien van warm water. De normen gaan uit van stabiel draaiende ketels en houden geen rekening met de uitstoot bij dagelijks meermalen starten en stoppen, wat de meeste overlast oplevert. Dat ze ‘voldoen aan de wettelijke eisen' zegt dus niets over de overlast voor omwonenden. Ook als straks alle woningen op het landgoed bewoond zijn, verwachten zij dat door de wisselende warmtevraag de ketels diverse keren per dag opstarten en ook zullen blijven branden als er een stookalert is.

Bij een ander project van Schipper Bosch in Amersfoort is een hoge schoorsteen en elektrostatische filtering toegepast, op Klingelbeek is gekozen voor twee losse units zonder filtering en een (nog steeds) bedenkelijk lage schoorsteen. Vooral bij zuidwestenwind is de overlast voor de buurt aanzienlijk. De plek van het ketelhuis, pal achter de muur aan de Klingelbeek-seweg, is onder andere gekozen vanwege de eenvoudige aanvoer van pellets.
Het is duidelijk dat we van het gas af moeten, al was het maar vanwege Groningen. Over hoe duurzaam het verbranden van hout is, verschillen de meningen: sommige deskundigen vinden het verbranden van hout altijd duurzaam, anderen nooit, en weer anderen zitten daar tussenin: als de pellets zijn gemaakt van zaagsel of snoeihout uit verantwoord beheerde bossen, is er een klimaatvoordeel ten opzichte van aardgas.

Omwonenden hebben nu al een jaar last van stank en rook. Schipper Bosch vraagt om nog een jaar geduld te hebben, maar deskundigen verwachten dat ook dan de ketel overlast zal blijven geven bij starten en stoppen, en zelfs bij stabiel draaien schadelijke stoffen en (ultra-)fijnstof uitstoot. We zien graag dat zo snel mogelijk alle beschikbare maatregelen genomen worden om uitstoot zo veel mogelijk te beperken om het woonplezier te herstellen.

Voor meer informatie: stuur een mailtje naar [EsB]