Utrechtseweg - 1900


Utrechtseweg - 1920~1925


Utrechtseweg - 1925~1950


Utrechtseweg - 1950~1965


Blindeninstituut - 1920~1960


Overzicht en Demonstratie
anti kernenergie


Straatbeelden 1990~2005

Uitgelicht ↓


Landgoed Den Brink - 1860~1925


Huize Hoogstede - 1880~1945


Huis en Haard - 1952~1980


KEMA

Utrechtseweg

Dit perceel, dat onderdeel uitmaakte van het landgoed Hulkestein ten westen van Arnhem, werd in 1827 verkocht door de familie Brantsen (die het landgoed sedert 1666 in bezit had) aan Jonkheer F.D. Can van Stellendam uit 's-Gravenhage voor de bouw van zijn buitenverblijf.
In de jaren dertig van de twintigste eeuw nam het Gelders Blinden Instituut de villa in gebruik. Architect Joh. C. Eich ontwierp een verbouwingsplan, waarbij aan de rechter achterzijde van de villa een keuken werd toegevoegd, de vertrekken op de verdieping werden opgedeeld in kleine slaapkamers en de kap werd vervangen door een volwaardige bouwlaag met plat dak. Nog voor de Tweede Wereldoorlog werd de villa aan de achterzijde uitgebreid met een U-vormige aanbouw van twee bouwlagen naar ontwerp van G. Feenstra in een zakelijke architectuur. Deze aanbouw wordt gekenmerkt door blok- en halve cilindervormen met platte daken (dakterras), wit gepleisterde gevels zonder ornament, ingangen en vensters met stalen deuren en ramen. Omdat het terrein in zuidelijke richting sterk afhelt, bevinden de twee bouwlagen zich ter hoogte van respectievelijk de kelder en de begane grond van de villa.

In de jaren negentig is de villa gerestaureerd, waarbij het schilddak overeenkomstig de oorspronkelijke situatie werd hersteld, en de achterbouw werd opgesplitst in woonappartementen. De belendende villa Clara op Utrechtseweg 131, die qua verschijningsvorm verwant was aan villa Reale, is gesloopt en vervangen door een modern appartementengebouw.


ca 1920 - Villa's aan de Utrechtseweg. Links de villa "Reale" aan de Utrechtseweg te Arnhem aangekocht door de Geldersche Blinden-Vereniging evenals de aangrenzende villa "Clara" rechts. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 8262., Public Domain Mark 1.0 licentie.]


Ca 1920 - Stichting tot hulp aan blinden voor geheel Nederland van alle gezindten. Opgericht 15 November 1912, Koninklijk goedgekeurd 27 April 1918. "GELDERSCHE BLINDENVERENIGING", Hoofdkantoor, Utrechtseweg 64-69 Arnhem. Gezien vanaf de Oranjestraat. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15686, Public Domain Mark 1.0 licentie.]

Blindeninstituut
Ca 1930 - De panden waar het Gelderse Blinden Instituut in de jaren dertig werd gevestigd. "Villa Reale" (links), thans woonhuis met kantoor, is in 1873 gebouwd. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15688 - Public Domain Mark 1.0 licentie]


1920 - Stichting tot hulp aan blinden voor geheel Nederland van alle gezindten. Opgericht 15 November 1912. Koninklijk goedgekeurd 27 April 1918. "GELDERSCHE BLINDENVERENIGING" Hoofdkantoor, Utrechtseweg 64-69 Arnhem. [Bron: Gelders archief, 1501-04 - 15667]


1935 - Achterzijde van villa Reale, Internaat Gelderse Blinden Instituut. [Bron: Gelders archief, 1583 - 12736, 1583 - Fotocollectie voormalig gemeentearchief Arnhem 2]


1930~1940 - Ansichtkaart met de werkzaamheden van de blinden. Linksboven de mannen in de mandenvlechterij en linksonder de producten in de winkel. Rechts vrouwen met hun werkzaamheden (matten vlechten?). [Bron: Gelders archief, 1500 - 4225]


1960 - Zoals toentertijd in alle blindeninrichtingen, bestond ook daar het werk grotendeels uit riet-rotanvlechtwerk. Allerlei soorten manden maar ook veel borstels werden er vervaardigd. Niet alleen de blinden die daar woonden, werkten daar, maar er kwamen ook elke dag enkelen per tram of trolleybus. [Bron: Gelders archief - 1500 - 4224 - Public Domain Mark 1.0 licentie.]1960 - Links het westelijke deel met winkel van het blindeninstituut, Utrechtseweg 133. Deze villa, die qua verschijningsvorm verwant was aan villa Reale dat er links naast staat.