Klingelbekseweg

door frater Siardus
van der Zweep


Boerderijen
1857


Hotel Steygerwalt
1900


1905~1920
Bewaarschool o.a.


1920 - woningen


1935~1945


Bewoning
1937 en 1940


Kruidenierswinkel
1951


Klingelbeekseweg
1951~1964


Klingelbeekseweg
ca 1960~1971


De "huisjes op de bult"


Klingelbeekseweg
1975~1985


Reconstructie
Klingelbeekseweg
1977

Straatbeeld
Straatbeelden
2003


Straatbeelden

2005

Garage
Straatbeelden
2007

Garage
Straatbeelden
2008~2010


Straatbeelden
2011


2012

Uitgelicht 


Huis klingelbeek


Sint Eusebiushuis


Oolgaardthuis


Het laantje van
de Klingelbeek


Oude ververij


Over een smederij

Café Klingelbeek
Klingelbeek in
de jaren 1960
:
Een dorp in de stad


Bakkerij Rutgers


Boerderij Bongers


Groentekwekerij
Denkers


Boerderij Derksen,
nr. 106


Boerderij Derksen,
nr. 134


Boerderij Willemsen


Kwekerij Hofstede


Elektrum

Klingelbeekseweg 1935~1945


5 mei 1934 - Arnhemsche Courant [bron: Delpher: https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB08:000111811:mpeg21:p018]

11 april 1936 - Arnhemsche Courant

Sparwinkel
1935 - Op de Klingelbeekseweg nummer 34 was een Sparwinkel.


1940 - Klingelbeekseweg 45, Wolfabriek. Vanaf ca 1869 ontstond industrie in de vorm van een suikerfabriek (eigenaar was de Oosterbeekse burgemeester Van Embden). Kort voor de Eerste Wereldoorlog kwam de klad in de suikerindustrie en in 1914 werd de productie gestaakt.


[Bron: De boerderij; weekblad gewijd aan den land- en tuinbouw, veeteelt, pluimveehouderij enz., jrg 3, 1917-1918, no 28, 12-04-1918.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMUBWA02:001737028:00001]

In 1921 werd in de oude suikerfabriek een wolbedrijf gevestigd door de Gebroeders Van Leeuwen, waarna er in 1941 nog een uitbreiding volgde. Hier werden vooral sokken gemaakt. [Bron: Gelders archief] Geheel rechts het schooltje op nummer 102, links daarvan een open veld met daarnaast het huis van bakker Rutgers op nummer 92.

Lang voordat KEMA zich in Arnhem vestigde, ongeveer in 1860, is de suikerfabriek gebouwd. Vanwege de vruchtbare grond langs de Rijn konden de suikerbieten gemakkelijk geteeld worden en de naastgelegen Klingel beek voorzag de fabriek van het benodigde water.
Gedurende de jaren is de suikerfabriek uitgebreid door een drietal fabriekshallen haaks op de eerste te zetten. Begin 20e eeuw werd de fabriek overgenomen, uit- gebreid en verbouwd tot een wolfabriek. Ook nu werd het water uit de Klingelbeek weer gebruikt in het productieproces. In 1958 veranderde de functie nogmaals,dit keer werd de fabriek gebruikt voor de productie van papier.


8 januari 1948 - Arnhemsche Courant

15 april 1948 - Arnhemsche Courant

Rond 1977 kocht KEMA de fabriek en bijbehorend terrein en ook nu veranderde de functie: ter ere van het 50 jarige bestaan van KEMA werd en een expositieruimte gemaakt en KEMA bouwde er een aantal kantoren. Inmiddels heeft KEMA aan de waterkant een High Voltage laboratorium gebouwd en is de voormalig suikerfabriek tevens een conferentiecentrum geworden.
[bron: ‘Van suikerfabriek tot creatieve verbinding’. De transformatie van de voormalige suikerfabriek in Arnhem tot een bedrijfsverzamelgebouw dat de lokale creatieve industrie in contact brengt met het publiek en zichzelf. Thesis Plan, Bas Looman]

Herinneringen van Sjef Gorter

De Pool
Mijn vader in de periode 1920-1925 smidsknecht en in de kost bij de familie Kanon, die schuin tegenover de ingang van het fraterklooster woonde. Dat was in de tijd dat de Wolfabriek startte.
Vader vertelde dat hij met de familie Kanon op de keuken at, maar in de kamer aten enkele Polen. Dat waren technici, die de breimachines op de Wolfabriek installeerden. Volgens mij is een van die Polen, Szerkowsky genaamd, in Nederland gebleven. (Nederlandse vrouw ontmoet?); hij woonde later op Klingelbeek nr. 29. Het was een bekende van vader en hij noemde hem altijd de Pool.

Kniekousen
In de oorlog was alles op de bon. Textiel was op punten. Voor een jaar kreeg je een aantal punten en daar moest je het mee doen. Kocht je een pak dan waren de punten op. Mijn vader stond goed met mijnheer en mevrouw Van Leeuwen. Ik heb wel eens een pakje kniekousen bij de villa Casa Blanca, waar de fam. van Leeuwen woonde, moeten ophalen. Met ons grote gezin konden wij die goed gebruiken.

Ten westen van het gebied, waar de Wolfabriek heeft gestaan, staan vijf dubbele woningen. Hierin woonde personeel van de Wolfabriek. In het eerst blok, tweede huis, nr. 49 woonde mijn vriend Henk Siep. Vanuit zijn huis zag je aan de overkant iets naar rechts de noodwoning van Theet Derksen (zijn boerderij was in 1944 door oorlogshandelingen verwoest) en daarnaast de kleuterschool.
Daartussen lag een doorgang. Naar achteren rechts naar zijn erf en schuren; links naar het timmerbedrijf van Rut Derksen. Dit laatste dus achter het schooltje. Broer of neef van Theet. Hij is vrij jong en kinderloos gestorven.
Theet Derksen heeft na de oorlog in 1951 een nieuwe boerderij gebouwd, verderop bij het laantje Van Kromkamp. [Sjef Gorter]

In 1957 nam de N.V. Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder het complex over. Deze overname heeft ingrijpende verbouwingen en uitbreidingen tot gevolg. In 1976 werd het fabriekscomplex door de KEMA verworven. [Uit: Bestemmingsplan Arnhems Buiten, gemeente Arnhem].


1947 - Een vrij uitzicht op de achterzijde van de Klingelbeekseweg, vanuit de Hoogstedelaan. De huidige huizen waren toen nog niet gebouwd. Links het gebouw van de wolfabriek van de Gebr. van Leeuwen. Rechts naast de linkerboom het schooltje en daar weer rechts de timmerwerkplaats van Rut Derksen. In de hangmat zit Gejo van den Berg van de Hoogstedelaan 8.

Buurtschap Klingelbeek
1945 - Een beeld van de buurtschap Klingelbeek vlak na de oorlog. De puinhopen van Huize Hoogstede zijn reeds opgeruimd. In het midden en onder op de foto de steenfabrieken. Midden rechts te zuiden van de afbuigende Klingelbeekseweg is het Oolgaardthuis met links daarvan het Sint Eusebiushuis. [Bron: Gelders archief]