Stratenplan en huisnummers Klingelbeek, 2019
Klik voor een vergroting.
Overzicht van de wijk Hoogstede Klingelbeek
Links de Neder-Rijn, rechts het terrein van Arnhems Buiten deelgebied Den Brink; het voormalig KEMA-terrein aan de Utrechtseweg.
Hoogstede Klingelbeek
Utrechtseweg
Van oudsher de weg naar Utrecht. Deze begint in Arnhem als Utrechtsestraat. De Utrechtseweg en Klingelbeekseweg zijn de oude routes door/langs deze wijk.
1900-1935, Utrechtseweg bij de OranjestraatUterechtseweg richting westUtrechtseweg »oost
Hoogstedelaan
Vernoemd naar het landgoed "Hoogstede", waarvan de oostzijde omstreeks 1934 verkaveld werd, en de straat met de eerste huizen in 1938 gerealiseerd werden. In westelijk deel werd Rusthuis Hoogstede in 1937 geopend. Door krijgshandelingen in WOII werd het verwoest en in 1953 kwam hier het nieuw gebouwde verzorgingstehuis Huis en Haard.
1930, Huize Hoogstede, achterzijde (hoogstedelaan zijde)2014, Hoogstedelaan hoek RosandelaanHoogstedelaan, midden
Hoogstedehof
Tussen 2014 en 2017 gebouwd op de plaats waar voorheen de moestuinen van de wijk gelegen waren. Het geaccidenteerde terrein is daarvoor aan de rechterzijde 2 meter opgehoogd.Hoogstedehof richting west
De Haspel (voorheen het "Weggetje van Kromkamp", vanwege toegang naar kwekerij Kromkamp)
Vernoemd naar de oudste galgenplaats van Arnhem. Deze stond ongeveer op de scheiding van Onderlangs en Bovenover/Utrechtseweg (de Haspel). Waarschijnlijk is de galg tot het einde van de 16e eeuw in gebruik geweest.
De Haspel, 1819De Haspel vanaf KlingelbeeksewegDe Haspel
Rosandelaan
Genoemd naar het kasteel en de heerlijkheid "Rosande", vroeger gelegen in de polder, aan de oostzijde van de spoorlijn naar Nijmegen. Sporen van de grachten zijn nog zichtbaar. Enkele restanten van de fundering zijn gevonden.
Kasteel Rosande, 1803Rosandelaan hoek UtrechtsewegRosandelaan
Klingelbeekseweg
Genoemd naar de buurtschap Clingelbeeck (benaming vanaf de 16e eeuw), dat haar naam dankt aan het beekje dat ooit de watermolen De Hes in deze omgeving van drijfkracht voorzag. De weg door deze buurtschap liep door een diep dal. Later is dat door het aanbrengen van een duiker enigszins opgehoogd. De Duitse betekenis van het woord Kling is heuvel. Hiermee wordt verwezen naar het glooiende karakter van het gebied.
Klingelbeekseweg hoek Utrechtseweg, 1915Klingelbeekseweg vanaf Utrechtseweg, 20142003 klingelbeekseweg02Klingelbeekseweg richting oostDe bocht van Klingelbeekseweg bij de Hulkesteinseweg
Hulkesteinseweg
Vernoemd naar het voormalige landgoed Hulkestein. Dit landgoed wed aan het einde van de 19de eeuw verkaveld en bebouwd met ruim gesitueerde villa's. De Klingelbeekseweg werd in de bocht doorgetrokken richting Utrechtseweg, dwars over dit voormalige landgoed: De Hulkesteinseweg.

De bebouwing aan de Hulkesteinseweg, de Klingelbeekseweg en een deel van de Utrechtseweg bestaat uit vrijstaande of dubbele villa's en kleine landhuizen. Deze bebouwing is vanaf het einde van de 19de eeuw tot stand gekomen. De ruime tuinen in en rond de villa's, die ten zuiden van de Hulkesteinseweg tot aan de Rijn reiken, dragen bij aan het sterk individuele karakter van de bebouwing. Een vreemd element in dit gebied is de hoogbouw van de Hulkesteinseflat, dat de omgeving sterk beïnvloedt.

1908, Landgoed HulkesteinHulkesteinseweg richting west, 2014Hulkesteinseweg oost einde
De Schutterij
Vernoemd naar de "Schutterij van de Clingelbeeck". Na weer een periode van ruste sinds de tweede wereldoorlog wordt in 1990 de Schutterij andermaal nieuw leven ingeblazen door Fred Geevers en Cor van Asma. De Schutterij is de verbindingsweg tussen Utrechtseweg en Klingelbeekseweg, zoals dat vroeger de Hesweg was.
Schutterij van de Clingelbeeck, 1936Schutterij richting Klingelbeekseweg, 2018Schutterij richting Utrechtseweg

Het Maisveld
Vernoemd naar het voormalige maïsveld, waarop nu deze woningen zijn gebouwd. De Maisakker vulde het gebied tussen Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg.
Maisakker, tussen achterzijde Hoogstedelaan en Klingelbeekseweg, 2003Het Maisveld richting oostHet Maïsveld, richting oost, 2019

Stenen kruis is de verbindingsweg tussen het Maisveld en de Klingelbeekseweg.
Vernoemd naar "een steenen kruis in den tuin van de villa van mevrouw de weduwe van Embden aan den Utrechtschen weg, bijna tegen den muur van het landgoed Hoogstede". Zie: 1934 - Kruisje naast Huize Hoogstede aan de Utrechtseweg.
HET STEENEN KRUISStenen Kruis richting KlingelbeeksewegStenen Kruis richting Het Maisveld

 

Monumentenlijst   
Adres Soort monument Nummer of objectnummer  Datum besluit
Hulkensteinseweg 9 Gemeentelijk - BLO 98/738 N  25-8-1998
Hulkensteinseweg 21 Gemeentelijk - BLO 98/738 N  25-8-1998
Hulkensteinseweg 35  Rijk - 986969 15-5-2000
Klingelbeekseweg 1 Gemeentelijk - n.v.t.  n.v.t.
Utrechtseweg 304 Gemeentelij - BLO 98/738 N  25-8-1998
Utrechtseweg 167 Gemeentelij - 95028639 12- 25-8-1998
Utrechtseweg 177 Gemeentelijk - BLO 98/738 N  25-8-1998