Archeologisch rapport

14 september j.l. was er een korte lezing met afbeeldingen in het Erfgoedcentrum in Rozet. Daarin werd het archeologisch onderzoek, dat in 2011 en 2012 in deze wijk heeft plaatsgevonden behandeld. Deze uiteenzetting was naar aanleiding van de uitgave: Hoogstedelaan-Klingelbeekseweg. Het archeologische verleden van een buurtschap in Arnhem-Noord. (zie foto), een uitgave van de Gemeente Arnhem.

In de ArcheoHotspot waren deze middag bijzondere vondsten te zien uit de opgravingen en er werd een exemplaar van het rapport uitgereikt aan wijkbewoner Bart Steenkamer (links op de foto), beroepshalve en privé betrokken bij de Slag om Arnhem.

Maandag 17 september komt er een vervolg van het archeologisch onderzoek in de wijk op het terrein van Huis Klingelbeek aan de Klingelbeekseweg, waar voorheen de fraters woonden.
Dit zal te volgen zijn via Facebook van ArcheoHotspot of via hun YouTube kanaal.

Lezing in RozetLezing in RozetLezing in RozetLezing in Rozet

Explosievenonderzoek op landgoed Klingelbeek
Voorbereiding voor het archeologisch onderzoek: explosievenonderzoek.