Het gebouw, dat op de plaats komt van het verzorgingstehuis "Huis en Haard", gaat van naam veranderen. Het gaat "Hoogstede" heten. Er zijn nu dus 2 gebouwen met die naam: één op Hoogstedelaan 1:
naam hoogstedelaan1 en het nieuwe verzorgingstehuis op de Utrechtseweg, dat in januari 2018 bewoond zal gaan worden.

Zo is er ook nog:

naambord hoogstedelaan en naambord hoogstedehof.

Ook "Klingelbeek" kent een aantal varianten:

naam klingelpoort, woonzorg aan Het Maisveld,

naam clingelstede, appartementengebouw aan Het Maisveld,

naam clingebeeck, appartementengebouw aan de Utrechtseweg,

En dan komen er ook nog aan de Utrechtseweg 304 (terrein Witte villa) twee appartementsgebouwen: Résidence Klingelbeeck en  Klingelbeeck Staete.

De schutterij doet ook mee: Schutterij van de Clingellbeeck,

en natuurlijk is er ook de naambord klingelbeekseweg.

Hopelijk wordt dit allemaal niet te verwarrend voor een argeloze wijkbezoeker.

 

Klingelbeek: Sinds de 16 eeuw draagt de buurtschap de naam Clingelbeeck (tegenwoordig Klingelbeek). De Duitse betekenis van het woord Kling is heuvel. Hiermee wordt overduidelijk verwezen naar het glooiende karakter van het gebied.

Hoogstede: Buitengoed Hoogstede lag tussen Arnhem en Oosterbeek Tegenwoordig het bedrijventerrein Arnhems Buiten.