Op 26 oktober was er voor de bewoners van Hoogstede-Klingelbeek gelegenheid om een kijkje te nemen in het Archeologisch Depot. Hoewel er vele wijkbewoners in eerste instantie belangstelling hadden getond, bleven er maar drie personen over die de rondleiding volgden. Dat kwam ook, omdat de aanvangstijd op het laatste moment was gewijzigd van de morgen naar de middag. Jammer, jammer .....
Van de vondsten die werden gedaan in onze wijk, voordat de nieuwbouw begon, was nog niet zoveel te zien, helaas. Zoals foto twee laat zien staan er nog vele dozen met vondsten te wachten om nog nader te worden onderzocht. Een doos werd er uitgehaald ter illustratie. Leuk is het pijpenkopje met een versiering bij de kop.

 

Pot uit de late ijzertijd Romeinse tijd
2023 10 arch vondst klingelbeek vaas2012Tussen oktober 2011 en maart 2012 heeft Team Archeologie van de gemeente Arnhem een opgraving uitgevoerd in het plangebied Hoogstedelaan -Klingelbeekseweg. Er zijn vuurstenen vondsten gedaan stammend uil de midden steentijd, maar
ook afvalkuilen uit de moderne tijd. Dit geeft aan dat hel gebied lange lijd populair is geweest. In een kuil werd als enige vondst een nagenoeg complete pot aangetroffen. Op basis van het vormtype, de versiering aan de rand met nagelindrukken en het feit dat de klei voor het bakken is verschraald met potgruis, grind en zand is de pol in de periode late ijzertijd- Romeinse tijd gedateerd. Verder is de buitenkant van de pol bewust ruw vervaardigd, 'besmeten' is de term die hiervoor wordt gebruikt. Dit komt de grip ten goede.

Opmerkelijke gaten
Na het bakken zijn in de bodem van de pol 2 grote galen gemaakt. De pot heeft later dus een andere functie gekregen. Er is gesuggereerd dat dit met kaasproductie te maken kan hebben, zodat de kaas kan uitlekken. De pot is hoe dan ook secundair verbrand en mogelijk als kookpot gebruikt. De vorm is hier ideaal voor. Er is helaas geen residu of aankoeksel in de pot aangetroffen. Zou hij door middel van de gaten bewust onbruikbaar zijn gemaakt? Omdat er slechts 1 pot in de kuil werd gevonden lijkt deze bewust hier in te zijn neergezet, misschien als voorraadpot, of als offer bij een vestiging- of verlatingsritueel of grafgift? Een parallel bevindt zich in het Drents Museum, deze wordt halverwege de eerste eeuw voor Chr. gedateerd.

 

Verzameling met vondsten in 2012Label op een van de dozenDoos met inhoud uit vondsten Hoogstede 2012Pijpenkopje uit geopende doos

Wilt u meer weten over het archeologiedepot, het werk van de medewerkers of wilt u iets weten over een voorwerp dat u heeft gevonden? Neem dan contact op met archeoloog en depotbeheerder Leo Smole van de gemeente: of 026-3773650. Het archeologisch depot bevindt zich in het gebouw van Museum Arnhem: Archeologisch Depot gemeente Arnhem, Utrechtseweg 87, 6812 AA Arnhem, www.arnhem.nl/archeologiedepot

Meer artikelen over archeologie in de wijk: