Wijkschoonmaakactie 19 maart 2022 Op 19 maart is er ook in Hoogstede Klingelbeek flink opgeruimd in het kader van de landelijke opschoondag! In de hele wijk is van 12:00 tot 15:00 zwerfvuil opgeruimd. De actie was aangekondigd op de site van www.nederlandschoon.nl.
Plastic, blikjes, verpakkingen, mondkapjes en zelfs een enkele coronatest(!) werden hier opgeruimd.

Alles bij elkaar twee flinke vuilniszakken minder afval in de natuur!