Fotocollectie HK naar Geldersch ArchiefInmiddels is de gehele fotocollectie "Hoogstede Klingelbeek" met foto-opnamen van deze wijk, die ik tussen 2003 en 2020 heb gemaakt, aangeboden aan het Gelders Archief. Zo is nog blijvend te zien hoe de wijk er uitzag voor de enorme inbreiding die vanaf 2010 plaatsvond en waardoor de wijk zijn landelijk karakter verloor..

Via deze link is de collectie te raadplegen.
Ook is het daar mogelijk om via een term in het zoekvenster gerichter te zoeken naar een onderwerp (b.v. een straatnaam, kwekerij of wijngaard).
De collectie zal in de nabije toekomst nog worden aangevuld met opnamen uit het eerder genoemd tijdvak van de omgeving van de wijk (b.v. Mariëndaal, Business Park Arnhems Buiten, Rosandepolder)