Landgoed kKlingeelbeek, nieuwbouw december 2020Pal tegenover woningen aan de Klingelbeekseweg verrijzen drie appartementsgebouwen van vier hoog op het landgoed Klingelbeek. Dit is de plaats waar de moestuin was van de vorige bewoners van het landgoed van de fraters van het Sint Eusebiushuis. Er was toen een mooi uitzicht vanaf de Klingelbeekseweg op de Neder-Rijn.

Jaren geleden kon aan de wens van de wijkbewoners om ook gelijkvloerse woningen in de nieuwbouw op te nemen geen gehoor gegeven worden. Deze woningen voor ouderen in deze wijk, die kleiner maar wel graag in de wijk wilde blijven wonen, zouden immers het doorzicht naar de Neder-Rijn in deze wijk blokkeren, omdat laagbouw nu eenmaal breder is?

Soms is er inderdaad geen touw aan vast te knopen, voor wat betreft de uiteindelijk genomen beslissingen!