Leeskring 1
"De Lezerij"- is opgericht in 1993. Ruim de helft van de leden is vanaf de oprichting bij de kring betrokken. Voor de oprichting hebben wij uitvoering in stad en land geïnformeerd hoe zo'n leesgroep werkt. Bovendien zijn er via een enquête ideeën over mogelijke activiteiten binnengekomen. Waar heeft dit nu in geresulteerd en wat doen wij nu zoal?

  • Eenmaal per zes weken in de maanden tussen september en mei komen wij bij elkaar om een boek te bespreken.
  • We bezoeken één- of twee maal per jaar een lezing door een schrijver.
  • We kijken één- of twee maal per jaar een boekverfilming.
  • Als er aanleiding voor is bezoeken we een interessante bibliotheek of museum.
  • We lopen in voor- of najaar een schrijverswandeling.

Maar de kernactiviteit blijft boeken lezen en bespreken. Daarbij hanteren wij als taakverdeling:

  • Eén van de leden is gastheer/-vrouw. De bijeenkomsten zijn op huiskamer- niveau.
  • Een tweede persoon is inleid(st)er. Zij of hij behandelt de biografie en bibliografie van de gelezen auteur, geeft soms een korte samenvatting van het boek en probeert een lijn in de werken thema's van de schrijver te ontdekken.
  • Een derde leidt de discussie. Daarbij word(t)en thema's van het boek uitgediept, de karakters van de hoofdpersonen en de ingeleverde citaten besproken.
  • Dan is er nog iemand die een bij het boek passend gedicht of songtekst zoekt en voordraagt of laat voordragen via een cd. Tenslotte heeft er nog iemand in de groep de taak de recensies van het betreffende boek samen te vatten en daar een eindoordeel over te formuleren.

Vragen?: Clara Bartelds

»» naar Programma

»» naar Archief gelezen boeken

Leeskring 2
Sinds januari 2010 is er in deze buurt een tweede leeskring. Dit clubje bestaat louter uit dames, tien in getal. Wij komen circa één keer per zes tot acht weken bij elkaar om een boek te bespreken.
Het deelnemen aan een leesclub is erg inspirerend. Het is erg interessant om gedachten, denkrichtingen en ideeën van anderen op te pikken over iets waar je zelf vaak heel anders over denkt. Het verruimt de kijk op allerlei zaken.

De verschillende thema’s  die in de boeken voorbij komen, zoals het leven in Noord Korea in "Gesloten leven", of de uitvinding van de pil bij Organon in "De Hormoonfabriek" zijn niet alledaags en daarom vaak een openbaring.