Bridgeclub
Er zijn ongeveer 30 enthousiaste en gezellige bridgers actief op de donderdagavond in de recreatiezaal van de Hulkesteinflat aan de Utrechtseweg 145.


Domein Klingelberg »» Nieuws »» Bestellen
In 1997 is de wijngaard uitgebreid in de moestuin van de buurt met 300 m2. Hierop zijn de wijnstokken Regent en Bianca aangeplant, alles in biologische teelt. Begin 2000 is in samenwerking met de buurtvereniging gestart met het planten van nog eens 400 m2 Regent, Johanitter en Bianca, als start van een stadswijngaard op coöperatieve basis. Jaarlijks vindt hier voor belangstellenden in september de wijnproeverij plaats


Jeu de boules club
Bij het buurthuisje ligt een fraai aangelegde jeu de boules baan, waar op dinsdag om 14.00 uur een gezelschap het spel speelt.


Klimaatclub  »»  Nieuws
KlimaatclubHet veranderende klimaat zorgt ervoor dat zomers warmer en droger worden. Ook krijgen we steeds meer te maken met hevige piekbuien, welke tot veel schade kunnen leiden. Extreme warmte leidt tot vermindering van comfort en brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het tijd om in actie te komen en onze wijk weerbaar te maken tegen de gevolgen van klimaatsverandering, oftewel: klimaatbestendig!
De Klingelklimaatclub wil Klingelbeek klimaatbestendiger, insectenrijker en ook nog mooier maken.


Leeskring  »»  Programma  »»  Boekenlijst
LeesclubLeeskring "De Lezerij" is opgericht in 1993. Ruim de helft van de leden is vanaf de oprichting bij de kring betrokken. Eenmaal per zes weken in de maanden tussen september en mei komen wij bij elkaar om een boek te bespreken. Eenmaal per jaar beleggen wij een poëzieavond (roulerend verzorgd door twee van onze leden), lezen een toneelstuk en gaan gezamenlijk naar de uitvoering ervan. In december houden wij een voordrachtavond en kan ieder naar eigen inzicht iets op (eigen) literair gebied bijdragen.
Vanaf 2010 is er een leeskring bij gekomen in de wijk. Er zijn nu dus 2 leeskringen actief.


SchaakclubSchaakclub  »»  Competitie  »»  Eindstanden   »»  Nieuws
Binnen de buurtvereniging bestaat er al jaren een schaakclub, die meestentijds acht à tien leden telt. Elke twee weken wordt er - dit jaar op dinsdag - een wedstrijdronde gespeeld bij een van de leden thuis.  Het niveau is gewoon "huisschaak". Er wordt gespeeld met klokken, waarbij de sterkere minder tijd krijgen. Iedereen speelt per lopend seizoen één keer met wit, en één keer met zwart De eerste resultaten met wit of zwart komen in de ranglijst. Bij een oneven aantal spelers kan iemand ook een simultaan tegen twee spelen. Meestal de hoogste geklasseerde of iemand die een aantal partijen achter licht op het schema.


Spaanse club  »»  Nieuws
Spaanse clubSinds februari 2017 is er een enthousiast groepje van inmiddels ruim tien buurtgenoten die om de vier a zes weken op vrijdagavond bij elkaar komen en samen activiteiten bedenken met een Spaans tintje. We willen geen traditionele taallessen doen maar kiezen juist voor uiteenlopende 'Spaanse' dingen: samen bij iemand thuis Peruaans eten of een barbecue doen op een woonboot, eens naar Focus voor een Spaanstalige film. Of: uit eten bij een Arnhems tapasrestaurant of bij een avondje borrelen Spaanstalige liedjes vertalen en meezingen. Zodoende breiden we onze kennis van de taal en cultuur uit.


In het verleden was er ook nog een Etymologieclub, een Joggingclub, een Muziekclub en een Spellenclub. Als er iemand is die deze clubs weer nieuw leven wil inblazen .....

EtymologieclubjoggingMuziekclubSpellenclub