• Sluipverkeer

  Joop 1 jaar geleden
  Goedemiddag, ----- Wij herinneren u aan onderstaande zaak waar wij niets meer van hebben mogen vernemen. ------ Met vriendelijke groet, Michiel Schölvinck & Elise Hoogveld --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- --------------- ------- Geachte mevrouw Van Outvorst, --------------- ------- Allereerst wil ik u nogmaals vriendelijk bedanken voor uw bezoek.--------------- -------- We hebben elkaar afgelopen dinsdag 2 juni ontmoet, hier op de Klingelbeeksewe g 122 en hebben samen de situatie bekeken op de kruising met Klingelbeeksewe g Oosterbeekzijde en De Schutterij, waar sinds enige jaren een zgn. “knip” is aangebracht. --------------- -------- Mijn partner en ik zijn van mening dat de meeste overtreders de Klingelbeeksewe g volgen en daarbij, zoals ook ter plekke dinsdag bleek, van beide zijden het inrijverbod wordt genegeerd. U bevestigde dat de kruising al vaker is aangepast, ook vanwege aanrijdingen--------------- -------- Ik heb u vervolgens ook wat documenten meegegeven die een indruk geven van wat er zoal voorbijkomt en wat wij daar al aan hebben proberen te doen. Overigens hebben wij vanuit ons huis alleen zicht op overtreders die vanaf de Oosterbeekse kant komen!--------------- -------- Ook zullen ''oudere'' bewoners nog het vergelijk hebben met de situatie vóór de aanpassing van betreffende kruising, toen het nog een sluiproute was. Wij zouden hier echter nooit zijn komen wonen als de ''knip'' niet was aangebracht! Overigens weet ik van een aantal bewoners dat zij sommig verkeer vanuit Oosterbeek als hinderlijk en gevaarlijk ervaren, maar zij kunnen dus niet weten of een auto vanaf de verboden kant of van De Haspel komt.--------------- -------- Als mogelijke oplossing opperde u een paaltje of een plateau. Van een plateau heb ik geen beeld. Alles is goed zolang het maar onmogelijk is voor auto's om door het fietspad te rijden. Over de bezwaren van een paaltje in verhouding tot de breedte van een bakfiets merk ik nog op dat deze sowieso een stuk smaller is dan personenauto of vrachtwagen. Met de positie van een paaltje kan daarmee rekening worden gehouden. Er zijn ook flexibele paaltjes voor het toelaten van hulpdiensten.--------------- -------- Tot slot heeft u toegezegd dat u bovenstaande met de betreffende mensen bij de gemeente gaat bespreken en er bij mij op terug komt, waarvoor bij voorbaat alvast mijn hartelijke dank.--------------- -------- Vriendelijke groeten, --------------- -------- Elise Hoogveld, --------------- -------- Klingelbeeksewe g 122, 6812 DJ Arnhem.
   
 • Sluipverkeer

  Joop 2 jaar geleden
  Naar aanleiding van meerdere klachten hebben wij afgelopen najaar een werkopdracht voor de politie collega’s gehouden aldaar.--------------- -- Hier hebben wij 2 weken lang, dagelijks tijdens de ochtend- en of avond spits gecontroleerd. Het resultaat hierbij was dat er 2 keer een proces verbaal is uitgeschreven voor het negeren van het inrijverbod in deze twee weken. Wij blijven de locatie wel meenemen tijdens de surveillance ’s alleen om daar stelselmatig controles uit te voeren is de opbrengst te minimaal.--------------- -- Mijn verzoek is wel om deze melding ook bij de gemeente Arnhem neer te leggen. Zij zijn verantwoordelij k voor de verkeerssituati e aldaar als wegbeheerder.--------------- -- Er zijn al meerdere klachten gedaan over deze kruising, dus des te meer klachten ze krijgen des te beter.--------------- -- Hiermee hoop ik u voldoende te hebben geïnformeerd. --------------- -- Met vriendelijke groet,--------------- -- T.E. Wissink --------------- -- Generalist GGP --------------- -- Wijkagent Heijenoord/ Lombok/ Het dorp/ Klingelbeek en Mariëndaal --------------- -- Groepscommandant Mobiele Eenheid Gelderland-Midd en. --------------- --
   
 • Sluipverkeer

  Joop 2 jaar geleden
  Van: Gemeente Arnhem Onderwerp: Betreft uw aanvraag of melding met zaaknummer: [#401301] Klingelbeeksewe g----------- Wij zijn bezig met uw aanvraag of melding met zaaknummer 401301--------- --- We hebben uw meldingen over de Klingelbeeksewe g bekeken. Samen met de politie adviseur verkeer hebben we de bebording aangepast. Deze voldoet nu. De bebording is duidelijk en goed zichtbaar.---------------- We hebben ook met de wijkagent gesproken en uw klacht over het tegen de richting in rijden is bekend. We hebben moeten constateren dat het negeren van het inrijverbod een gedragskwestie is. Men rijdt bewust tegen de richting in. Met fysieke maatregelen kunnen wij dit niet tegen gaan.---------------- Voor de herinrichting was deze klacht ook al bekend. Met het ontwerp is er voor gekozen om het nemen van deze bocht vanuit de Schutterij tegen de richting in zo onlogisch mogelijk te maken. Dat men het toch blijft doen heeft met gedrag te maken. Hier kunnen wij helaas weinig aan veranderen. -------------------------------- Als u nog vragen heeft, dan kunt u via 0900-1809 telefonisch contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Arnhem. Met uw zaaknummer kunnen wij u sneller helpen. Houd daarom uw zaaknummer bij de hand als u ons belt.
   
 • Sluipverkeer

  Joop 2 jaar geleden
  Vorige maand ook de burgemeester persoonlijk aangeschreven na steeds weer bot te hebben gevangen. Diezelfde avond zat ie bij Nieuwsuur vanwege zijn Beschavings-offensief. Da’s mooi, dacht ik nog :) Helaas ben ik ook daar weer terugverwezen naar het doen van een melding, m.a.w. terug bij af! Op een dag in januari heb ik in 3 kwartier 33 auto’s geteld na 17:45 uur. (Het was de hele tijd al zo ontzettend druk dat ik de iPhone voor het raam heb gezet). Er zal iets moeten gebeuren. Bewoonster Klingelbeeksewe g
   
 • Sluipverkeer

  Joop van Osch 2 jaar geleden
  Waar De Schutterij bij de Klingelbeeksewe g eindigt (begint, zo je wilt) is een gevaarlijke verkeerssituati e ontstaan, doordat men zich niet aan het inrijverbod houdt. Er is namelijk de mogelijkheid om, komende vanuit Oosterbeek, tóch de Klingelbeeksewe g te vervolgen richting Arnhem. Meestal wordt dat met hoge snelheid gedaan, omdat men weet dat men in overtreding is. Kan dit niet zo geconstrueerd worden dat inrijden niet meer mogelijk is. Dan hoeven wij niet de put te dempen als er al een kalf is verdronken! Hierover is al eerder geklaagd door een aanwonende bij diverse instanties, doch deze situatie is nog steeds actueel, omdat zij steeds hetzelfde antwoord krijgt: doet u maar een melding!.
   
 • Vaderdagvoetbal

  Joop van Osch 3 jaar geleden
  Is de beker al terecht?
   
 • Geluidsoverlast

  Joop 4 jaar geleden
  Het aanspreekpunt voor geluidsoverlast van de ventilatoren van DNV-Gl KEMA Laboratories is gewijzigd. Neem in het vervolg contact op met onze , of tel. nr. 026-3563456. Beiden leiden toe naar de portier/recepti e. Zij kunnen dan de vragen verder spelen het bedrijf in.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch 4 jaar geleden
  Onderstaande bevindingen van Lies schilder kan ik onderschrijven. Dinsdagavond 17 april was de geluidsterkte weer "ouderwets" hard. Ook bij de huizen aan de Hoogstedelaan was het nu ook weer goed te horen! De aangebrachte geluidsdemping voldoet dus niet! Graag naar betere oplossingen zoeken en aanbrengen.
   
 • Geluidsoverlast

  Lies Schilder 4 jaar geleden
  Wij hebben intussen een duidelijke bron van de geluidsoverlast kunnen achterhalen. Woensdagavond 18 april 2018 was er (net als dinsdagavond en daarvoor) weer veel herrie; de bekende zoem/brom toon en hoge fluittoon. We zijn zelf op onderzoek uit gegaan en ontdekten al snel dat de geluidsoverlast werd veroorzaakt door/vanuit een gebouw van de KEMA, Het betreft het gebouw dat op bijgaande satellietfoto ligt in het meest zuidwestelijke deel van jullie terrein, langs de Rosandeplas, links boven het meest zuidelijke gebouw. Van de drie gebouwen die op de foto zo /// naast elkaar liggen is het de middelste met het kleine gebouwtje links er dwars op. (zie foto op: Ideeën, Meningen etc., bij "Geluidsoverlas t"). Ik weet niet of dit de laboratoria zijn. Er zijn wel allerlei leidingen te zien tussen dit gebouw en het meest zuidelijke gebouw. De ramen van het bewuste gebouw waren woensdagavond verlicht en er was geen twijfel over mogelijk dat het geluid daarvandaan kwam. Er was veel activiteit gaande. Dinsdagavond hadden we hetzelfde vanaf een andere plek waargenomen, toen wat meer op afstand, maar ook toen kwam het geluid al overduidelijk uit de richting van dat gebouw met ook toen verlichte ramen. Woensdag kwam dus de bevestiging. We zagen op de website Hoogstede.nl dat we niet de enigen zijn die er veel last van hebben (nog recent ook weer een melding van Maarten van Klingelbeeksewe g 118). Welke geluiden er ook nog meer mogen zijn: de geluidsoverlast dinsdagavond en woensdagavond was afkomstig van dit gebouw. Misschien ook nog uit het meest zuidelijke gebouw, daar leek ook enige activiteit gaande, maar dat geluid werd dan overstemd door het middelste. Hopelijk kunt u iets met deze nieuwe informatie en wordt het nu mogelijk er iets aan te doen. Als wij daar zelf nog iets aan kunnen bijdragen horen we het graag. Lies Schilder - namens Slijpbeekweg 16 en 14
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten 4 jaar geleden
  Afgelopen nacht weer wakker gelegen door gebrom, heeft iemand anders dit ook gehoord? het probleem met dat lage gebrom is dat oordopjes e.d. ook niet helpen, het geluid gaat er dwars doorheen, je voelt het geluid in je hoofd. Anne-Marie wat is het nummer waarop we je kunnen appen als we iets horen? ik kan het niet vinden in de berichten hier.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch 4 jaar geleden
  Dinsdag 10 april heb ik om 23.00 uur een hoortest gedaan door vanuit de Hoogstedelaan via De Haspel naar het grasveldje tegenover tandartspraktij k Rijnzigt aan de Klingelbeeksewe g te lopen. Het lijkt erop dat de aangebrachte geluidsdemping v.w.b. de Hoogstedelaan voldoet. Op Het maisveld is een constante brom/zoemtoon wel licht waarneembaar (dat kan toch irritant zijn, omdat het uren achtereen te horen is) en op de Klingelbeeksewe g zou ik het inderdaad als storend omschrijven; zeker voor de nachtelijke uren, als er geen omgevingsgeluid en meer zijn. Ook aan de Slijpbeekweg blijft het storend. Ik denk dat de windrichting hierin een niet te onderschatten rol speelt.
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten 4 jaar geleden
  Dat is wel vreemd, want juist zaterdagnacht en zondagnacht was het gebrom goed te horen (Klingelbeeksew eg 118) Waar het geluid anders vandaag moet komen zou ik niet weten, het is wel begonnen na de uitbreiding van het lab, daarvoor hoorden we alleen af en toe wat harde knallen :-)
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  9 april 2018 - Dank voor dit bericht. Heb in reactie hierop weer kunnen rondvragen naar de activiteiten gisteren. - Op zondag is niet getest, de generatoren en daarmee ook de ventilatoren stonden niet aan. De onderhoudsploeg heeft geen werk gedaan dat noemenswaardig geluid veroorzaakt. Er was opbouw bezig in een laboratorium, ook dat is geen activiteit die geluid veroorzaakt. Krijg daarmee het gevoel dat er in de wijk meer gaande is dat een geluidsbron is dan het KEMA Laboratorium. - Blijft dat ik graag een sein krijg als jullie weer het geluid horen. Hierbij de uitnodiging om mij dan een app te sturen. Als ik hem zie, dan geeft dat mij de mogelijkheid om de relatie met het al dan niet actief zijn van het lab te leggen. Joop van Osch staat in de cc, zodat hij ook gelijk op de hoogte is.
   
 • Geluidsoverlast

  Slijpbeekweg 14 -16 4 jaar geleden
  9 april 2018 - Tot gisteren dachten wij verheugd dat uw vermoeden kon kloppen, we ervoeren minder geluidoverlast. Ik had gistermorgen net met de buurman afgesproken dat ik u dat zou laten weten omdat we uw betrokkenheid zeer waarderen. Maar nota bene, of de duivel ermee speelde, precies een uur later werd onze rust weer wreed verstoord door de bekende indringende herrie, zowel laag gebrom als scherpe hoge fluittoon. Harder dus dan tot vorig jaar zomer. Met lekker genieten van deze prachtige lentedag was het opeens gedaan. Hopelijk kunt u achterhalen waar dit geluid nu precies vandaan komt en vooral wat er aan te doen is, zeker nu het voorjaar en de zomer voor de deur staan! Misschien helpen de tijden daarbij: Het geluid was er gisteren in elk geval tussen 12.30 en 13.00. Om 14.00 was het weer heerlijk rustig. - Uiteraard gaan we ook nog graag in op uw aanbod een keer te komen luisteren als we er weer last van hebben (zijn vandaag aan het werk). Maar misschien kunt u al iets met deze tijdstippen van gisteren. Alvast bedankt voor uw aandacht! Met vriendelijke groet, - Lies Schilder, mede namens Leo Kaufman, Marc Bezemer en Barbara Fokkema Andreae
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  19 maart 2018 - Uit de discussie op de buurtwebsite heb ik begrepen dat er elders ook irritatie is ontstaan over een piepend geluid. Een geluid dat uiteindelijk uit een huis bleek te komen. Graag hoor ik van u of het geluid ondertussen is verdwenen (ga ervan uit nl. dat de eigenaar maatregelen heeft getroffen). Anne-Marie Bruggert - DNV-GL/KEMA
   
 • Geluidsoverlast

  Lies Schilder en Leo 4 jaar geleden
  25 feb. 2018 - We hebben het weer een tijdje aangehoord en er zijn echt dagen en avonden dat het geluid een stuk storender is dan in de oude periode, de periode tot vorig jaar zomer.​ Bijvoorbeeld afgelopen vrijdag was het weer heel hinderlijk, met ook weer die vervelende pieptoon, tot laat in de avond. Het is dus betrekkelijk continu, in die zin dat het telkens terug komt, met gelukkig ook dagen er tussen dat het rustig is (zoals dit weekend) . Als we het weer overdag horen op een door de weekse dag, maken we graag gebruik van uw aanbod om weer te komen luisteren en zullen we u bellen. Mede namens onze buren van nr 14, Barbara Fockema Andreae en Marc Bezemer, Vriendelijke groet
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten Wullink 4 jaar geleden
  De bromtoon is weer goed te horen 's nachts. Tijdens de winterstop was het even rustig. We zijn net terug van vakantie en nu merken we meteen weer hoe vervelend die bromtoon is. Bart, heeft die meting nog wat opgeleverd? Dit kan zo toch niet blijven doorgaan?
   
 • Geluidsoverlast

  Joop 4 jaar geleden
  Op een zondag rond 17:00 uur nam ik duidelijk een geluid waar, toen ik op de Klingelbeeksewe g wandelde, ter hoogte van het grasveld met paddenpoel. Aan de ene kant daarvan ligt DNV-GL Kema labs, wat dieper gelegen; aan de andere kant komt nieuwbouw, daar waar de begroeiing inmiddels is verwijderd. Ik kan mij zo voorstellen dat nieuwe bewoners dit geluid als een last zullen gaan ondervinden. Blijkbaar is de geluidsdemping (nog) niet afdoende. Zelf heb ik aan de Hoogstedelaan vooralsnog geen overlast waargenomen, maar ik weet ook niet of de bedrijvigheid al in volle omvang plaats vindt.
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  De constatering dat er een bepaalde mate van geluid is, is terecht en ook vastgelegd. Hangt samen met het bedrijf. Verwacht dat de nieuwe bewoners zich hebben verdiept in de woonomgeving en daarmee beseffen dat ze naast een bedrijf gaan wonen dat dag en nacht actief is. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert. Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy >> Dit is een reactie op het bericht hierboven
   
 • Geluidsoverlast

  bart steenkamer 4 jaar geleden
  Vannacht wakker van een lage bromtoon, lijkt te komen van de ventilatie van de Kema. Ik heb ODRA gebeld voor geluidsmeting. Wanneer geluid er vanavond nog aanwezig is komen ze meten.
   
 • Geluidsoverlast

  B. Wevers 4 jaar geleden
  Dank aan de webmaster..! De oorzaak is gevonden en bleek lokaal. Pfff. Ik sta voor gek maar het is toch een pak van mijn hart. Nu kan ik er gelukkig iets tegen doen.
   
 • Geluidsoverlast

  Webmaster 4 jaar geleden
  De hoge pieptoon, waarvan B. Wevers van Klingelbeeksewe g 102 's nachts zoveel last ondervindt, lijkt door zijn eigen verwarmingsinst allatie met muurventilator te worden veroorzaakt. Lijkt, is de voorlopige conclusie. Hij gaat er goed op letten, als de pieptoon zich weer openbaart.
   
 • Geluidsoverlast

  B. Wevers 4 jaar geleden
  27 februari. Weer wakker geworden van de fluittoon, om 5u56. Weer fluittoon om 6u45, en om 7u50. Steeds ca. anderhalve minuut. 28 februari. Weer wakker geworden van de fluittoon, om 5u45. Weer fluittoon om 7u20, en om 8u20. Ik snap niet dat niet iedereen hier horendol van wordt en nog minder dat er niks aan gedaan wordt. Dit is echt ONACCEPTABEL. B. Wevers Klingelbeekseweg 102
   
 • Geluidsoverlast

  B. Wevers 4 jaar geleden
  Die hoge pieptoon is er vaker dan vroeger, en duurt ook langer. Dit is echt totaal onacceptabel. Dat mevrouw Bruggert zegt de pieptoon niet te herkennen verbaast me zeer, want het geluid is echt hard en doordringend. Zo hard dat ik erdoor soms uit mijn slaap word gewekt. Hieraan moet echt wat gebeuren. B.Wevers Klingelbeekseweg 102
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  Vervelend dit te horen. De maatregelen de afgelopen tijd waren sterk gericht op het terugdringen van het geluidsniveau naar de ‘oude’ situatie. Verbonden aan het bedrijf is een bepaalde mate van geluid. Deze zou ik ook omschrijven als een brom. Een hoge pieptoon herkennen we niet. Heb ook rondgevraagd bij collega’s of zij dit type geluid herkennen. Zonder resultaat. Mocht dit continu zijn, dan stel ik voor dat we nogmaals de actie doen om bij jullie in de tuin te gaan luisteren om te speuren naar de herkomst van het geluid. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert
   
 • Geluidsoverlast

  Lies Schilder 4 jaar geleden
  Helaas was onze rust van korte duur en waarschijnlijk te danken aan de winterstop, want sinds 26 januari hebben wij weer regelmatig (ook op dit moment) last van de bekende geluidsoverlast . Het volume is minder dan het was maar nog steeds heel storend - en het geluid is er ook heel vaak! Er wordt duidelijk weer volop getest. We horen het bekende brommende geluid met ook nog een irritante hoge pieptoon. Wat ons betreft zijn de maatregelen dus helaas niet afdoende gebleken. Ik hoop dat u ons kunt helpen! In afwachting van uw reactie, Met vriendelijke groet, Lies Schilder en Leo Kaufman Slijpbeekweg 16.
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  Kort antwoord: Geluidsdempers zijn geïnstalleerd We zijn al in proefbedrijf, deze week wordt het testen weer volwaardig gestart. Anne-Marie BRUGGERT Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten 4 jaar geleden
  Hi, Is de winterstop al voorbij? en zijn de geluidsdempers geïnstalleerd? Ik hoor de afgelopen 2 weken s'avonds bijna niets meer :-)
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch 4 jaar geleden
  Naar aanleiding van een vraag van een buurtbewoner, is het volgende antwoord binnengekomen: Op dit moment zitten we in de winterstop die allerlei onderhoudswerk met zich meebrengt. Een van de zaken die is aangepakt is het plaatsen van de geluidsdempers. Dit is de definitieve oplossing. Goed om te horen dat het geluid is afgenomen. Sluit aan bij onze eigen constateringen bij het rondwandelen in de buurt. De investering van 70 miljoen is qua bouwactiviteite n nu volledig afgerond. Deze hebben de afgelopen 2/3 jaar plaatsgevonden. Het is primair het toevoegen van voltage niveau zodat we kunnen blijven aansluiten bij de ontwikkelingen in de markt. Dit is het afgelopen jaar al gestart. De twee extra generatoren zullen geen aanvullend geluid opleveren. De geluidstoename van het afgelopen jaar zat in het aanpassen van de bestaande ruimtes. We zullen door blijven gaan met dag en nacht testen. Ook dit zal niet veranderen. Ik verwacht dus geen aanvullend geluid als gevolg van de uitbreiding zelf. Met vriendelijke groet, Anne-Marie BRUGGERT Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  A. Bruggert - KEMA 4 jaar geleden
  Tijdens de winterstop –dus eerste helft januari- zullen de geluidsdempers worden geïnstalleerd.
   
 • Geluidsoverlast

  Maarten 4 jaar geleden
  Het geluid is wel iets minder geworden maar ik hoor (Klingelbeeksew eg 118) bijna elke nacht nog een laag frequent gebrom. dit geluid is heel vervelend om te horen, het doet bijna pijn aan mijn oren. Ik hoop dat die dempers gaan helpen want dit is niet fijn zo.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop 4 jaar geleden
  's Avonds, wanneer de daggeluiden weggestorven zijn, blijkt het het geluid van de kortsluitlabs toch nog goed hoorbaar tot in de Hoogstedelaan. Wellicht is het nodig de geluiddempers, waarover eerder al is gesproken, maar die een lange fabricagetijd vergen, toch nog te laten installeren. Inmiddels is toegezegd dat deze dempers er alsnog komen.
   
 • Geluidsoverlast

  Joop 4 jaar geleden
  Er zijn tot nu toe geen reacties uit de wijk gekomen hoe het geluid van de ventilatoren na de demping wordt ervaren. Zelf heb ik de indruk dat het wel is afgenomen, ook van karakter is veranderd. Nog even blijven volgen; het lijkt hoopvol.
   
 • Geluidsoverlast

  Anne-Marie Bruggert 4 jaar geleden
  Afgelopen weekend zijn de geluidschermen geïnstalleerd op het dak rond de ventilatoren. We hebben de indruk dat het tot een vermindering van het geluid leidt. Vandaag heb ik een wandeling in de wijk gemaakt, rond 2 uur. Er was volop geluid van allerlei activiteiten in de omgeving. Wel had ik de indruk dat het zoemende geluid dat jullie heeft gestoord is verminderd. Ook op een ander punt hebben we aan geluidsverminde ring kunnen werken. Op één van de uitlaten van de nieuwe klantenhal (bij de entree van het terrein, aan de noordzijde) is een geluidsdemper geplaatst. Dit heeft geleid tot een fors afgenomen geluidsniveau op deze locatie. We horen graag wat jullie ervaringen zijn de komende dagen.
   
 • Geluidsoverlast

  KEMA laboratories 4 jaar geleden
  De levering van de schermen (en daarmee plaatsing) heeft nog niet plaatsgevonden. Laatste info is dat ze in het weekend van 28 oktober geplaatst worden.
   
 • Zoemende ventilator

  JoopH73 4 jaar geleden
  Het ging weer fout, nadat de plaats van de ex-militairen was ingenomen door de Jacobiberg, die muzikanten de gelegenheid gaf daar te oefenen. Buiten de geluidsoverlast van de muziek, zoals sommigen van de Klingelpoort dit ervoeren, werd ook de verouderde ventilator op het dak steeds aangelaten. Na velerlei verzoeken heeft men na enkele weken besloten de ventilator via het dak uit te zetten, want technici konden het knopje daarvan binnenin het gebouw al die tijd niet vinden?!
   
 • Geluidsoverlast

  Michiel Scholvinck 4 jaar geleden
  Fijn dat dit wordt opgepakt! Wij wonen sinds kort naast de tandarts (nieuw wit huis aan de Klingelbeeksewe g) en ervaren meer en meer deze overlast. Terwijl we dachten in een rustige buurt te gaan wonen....
   
 • Geluidsoverlast

  DNV-GL 4 jaar geleden
  We hebben ondertussen wat meer zicht gekregen op levertijden van de geluidsdempers. Daar gaat zoveel tijd overheen dat we hebben besloten om een experiment aan te gaan met geluidswerende schermen die worden geplaatst op het dak. Dit zal het komend weekend plaatsvinden. Wil benadrukken dat we geen garantie hebben voor de omvang van het effect. Desalniettemin toch besloten deze kosten nu te maken. Wellicht treffen we elkaar zaterdag bij de opening van het buurthuis. Als sponsor van het nieuwe onderkomen zijn we daar als gast uitgenodigd, waarbij ik het bedrijf zal vertegenwoordig en. Groet, Anne-Marie Bruggert
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch 5 jaar geleden
  Beste wijkbewoners, Hierbij een tweede update. Geluid De berichten uit de wijk hebben voor ons duidelijk gemaakt dat er meerdere bronnen zijn voor het geluid. Rondom het Rijkswaterstaat terrein gaat het om de combinatie van de luchtafvoer van de (nieuwe) klantenhal en het geluid van het ventilatiesyste em van het machinegebouw met de generatoren. In de wijk en rond de flat Clingelstede is de bron het ventilatiesyste em van het machinegebouw. Ondertussen zijn geluidsdempers voor beide systemen in bestelling. De dempers voor de klantenhal hebben een levertijd van een paar weken. Voor het machinegebouw zal het langer duren voordat de dempers beschikbaar zijn. Over het gebruik kan ik het volgende aangeven. De ventilatoren staan alleen aan als de generatoren en bijbehorende machines in werking zijn. Voor het gebruik van de afzuiging in de klantenhal zetten we ons in om het gebruik te beperken tot situaties van noodzaak. Dit in overleg met de klanten die de hal huren. Elektrum Het wijkbestuur hebben we laten weten dat DNV GL het Elektrum heeft gekocht. Deze aankoop hangt samen met (het behoud van) ontwikkelmogeli jkheden voor het laboratorium. We onderzoeken nu verschillende scenario’s voor het toekomstig gebruik van het terrein. Bezoek aan KEMA Laboratories Heb begrepen dat er ondertussen zes personen zich hebben aangemeld. Zou ik mogen voorstellen dit op 23 oktober te doen. Waarbij we kunnen afspreken om 5 uur of, indien dit beter past om 7 uur. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  H073 5 jaar geleden
  Mooi dat er zo serieus naar wordt gekeken. Hopelijk duurt "Dit zal even tijd vergen..... geen maanden, want slapen met oordopjes in is ook niet alles......
   
 • Geluidsoverlast

  DNV-GL 5 jaar geleden
  Beste wijkbewoners, Vorige week heb ik aangegeven dat we een aantal zaken zouden ondernemen. We hebben het sterke vermoeden dat de mate waarin het geluid hoorbaar is in de wijk samenhangt met de luchtaanvoerkan alen van de ruimtes waarin de generatoren zich bevinden. Met de leverancier van dit ventilatiesyste em zijn wij nu in gesprek over geluiddempende maatregelen. Dit zal even tijd vergen, wel hebben we de verwachting dat deze maatregelen zullen leiden tot een vermindering van de hoorbaarheid van ons laboratorium. De geluidsmetingen zijn afgelopen week gedaan door een extern bureau. Dit heeft zeer vroeg in de ochtend plaatsgevonden, opdat het overige omgevingsgeluid minimaal was. Naast de metingen op het terrein en op het dak, zijn er ook metingen gedaan op het grasveld aan de Klingelbeeksewe g en naast de flat Clingelstede. Met deze gegevens zullen we t.z.t. ook objectief kunnen vaststellen wat het effect is van de getroffen geluiddempende maatregelen. Blijft dat we binnenkort jullie graag verwelkomen om meer te verduidelijken over de test activiteiten die hier 24 uur per dag plaatsvinden. We wachten jullie voorstel voor een datum af. Met vriendelijke groet, Anne-Marie Bruggert, Manager Quality and Reporting, KEMA Laboratories DNV GL - Energy
   
 • Geluidsoverlast

  Joop van Osch 5 jaar geleden
  Het contact gisteren was verhelderend, we weten nu beter wat de bron is van de door jullie ervaren geluidsoverlast . Dat is een belangrijke stap voorwaarts. Ik wil jullie graag op de hoogte houden van de vervolgstappen die we nu gaan zetten. Vanochtend heb ik intern met een aantal betrokkenen doorgesproken over de bron van de geluidsoverlast . Heb hen verzocht om twee acties: 1 - Uitwerken van voorstellen om de geluidsoverlast te verminderen 2 - Uitvoeren van metingen zowel op ons terrein als op het punt waar wij gisteren hebben gesproken om de impact van de te nemen maatregelen te kunnen volgen Volgende week krijg ik hierover terugkoppeling. Ik zal je van de voortgang op de hoogte houden. Anne-Marie Bruggert - DNV-GL
   
 • Bloemenweide aan Het Maisveld

  Joop 5 jaar geleden
  Het is nu juni en het ziet er prachtig gekleurd uit. http://www.hoogstede.nl/images/uit_de_wijk/2017-06_zaaigoed-naast-moestuin.jpg Maar.... meer nog dan "vakantiezaden" lijkt het mij, dat zaden van inheemse insectenvriende lijke planten de voorkeur genieten.
   
 • Zoemende ventilator

  Aanwonenden 6 jaar geleden
  Als dat maar goed gaat! En het is goed gegaan. Sinds de ex-militairen er niet meer zijn, wordt ook de keukenventilato r niet meer aan gelaten. Zo is het goed.
   
 • Zoemende ventilator

  F. van Luyk - BAM 6 jaar geleden
  Na de controle van vandaag is er contact geweest met de mensen die het restaurant / keuken gebruiken en daar is mee afgesproken dat zij de ventilatie uit zullen zetten als die niet nodig is. Zij beschikken in de keuken over een bedieningsschak elaar om de ventilatie aan of uit zetten. Zoals het er naar uit ziet zal de ventilatie dagelijks in gebruik zijn van 16.00 tot 19.00 uur
   
 • Zoemende ventilator

  Joop/Gerard/Toos 6 jaar geleden
  Er gaat nu eindelijk iets gebeuren! Dinsdag 24 mei heeft ondergetekende, samen met Gerard en Toos Kemers, contact gehad met een monteur van BAM Bouw en Techniek - Regio Oost. Ter plekke is de situatie in opgenomen. Wat bleek: de boosdoeners waren 2 afzuiginstallat ies op het dak van het gebouw, t.b.v. het onderin het gebouw aanwezige restaurant met keuken. Deze installaties (die eigenlijk niet meer gebruikt mogen worden) zijn hopeloos verouderd en de keuken met restaurant wordt nog maar heel sporadisch gebruikt door veteranen. Toch draaiden deze afzuigventilato ren 24 uur per dag de hele week. Niet te geloven!! Omdat vervanging van deze verouderde installatie om financiële redenen niet haalbaar zal blijken, is nu gekozen voor een oplossing met een tijdschakelaar. Na gebruik van deze schakelaar (te vergelijken met een eierwekker) zal de afzuiging voor b.v. 2 uren zijn aangeschakeld. Er zal mij bericht worden wanneer de schakelaars geplaatst zullen zijn. Joop van Osch
   
 • Zoemende ventilator

  Gerard en Toos Kemers 6 jaar geleden
  Wij zijn blij dat dat je weer actie hebt ondernomen, want de afgelopen nacht was het weer bar met het zoemgeluid. We hebben er slecht van geslapen. Ramen dicht helpt niet hebben we ondervonden. Op één of andere manier komt het geluid ook als trilling binnen. Eigenlijk is ons geduld op. Het heeft nu lang genoeg geduurd en van ‘s nachts afschakelen merken we niets. Wij zijn bang dat de financiën een rol spelen bij een oplossing, want een technische oplossing is er zeker. Hopelijk gaat er nu eindelijk iets gebeuren
   
 • "Bouwlampen" vlagvertoon en ventilatorlawaai

  H73 7 jaar geleden
  Enige tijd geleden is de verlichting ongeveer dubbel zo sterk gemaakt. De schuldige is Hendriks bouw uit Oss. Over het waarom, tast ik in het duister. Bij bezwaar maken via de woonzorgmanager van De Klingelpoort, (die hiervan niet op de hoogte bleek) is beloofd een en ander aan te passen. Dit is nu gedaan bij de lamp naast de tuinen van de Hoogstedelaan. De andere lampen zullen ook aangepast worden, weet ik van een medewerker van elektrotechnisc h installatie- en beveiligingsbed rijf J. Meijer b.v. uit Arnhem. Ook zij vonden de bestaande situatie niet passend.
   
 • Uw idee over Landgoed Klingelbeek

  Abe & Hermine Wijnia 7 jaar geleden
  Wij denken dat deze lokatie uitermate geschikt is voor: » Bewoning door 60+. » Natuurlijk vrije bewoning, maar ook bewoners die zorg behoeven. » Een stuk bijbouwen, passend in het landschap en oorspronkelijke gebouw geen probleem. » Dus ook een centrale keuken, die naar behoefte zorg kan bieden, » Een park toegankelijk voor de hele buurt. » Een stukje haven met toegang voor een ieder met kano, bootje met verhuur. » Een inham in de Rijn om veilig te zwemmen.
   
 • Participatie in gemeentelijk groenonderhoud

  Grete Houwen H57 8 jaar geleden
  Ik zie geen ruimte om actief in een groenonderhoud groepje te stappen maar mede namens de schapen en de schapenhoedster s wil ik ervoor pleiten dat de schapen een groter veld krijgen. Het huidige veldje is te klein met als gevolg dat zij te weinig vers gras kunnen grazen. Afzetten om het aan te laten groeien is ook geen optie want dan is de ruimte waarin zij kunnen bewegen over een te lange periode nog kleiner.