► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Jan is niet meer in ons midden. Dat was hij eigenlijk al enige tijd niet meer zo.
Het gevecht met de mankementen in zijn lijf. De zo lange strijd die hem dat kostte was een ongelijke strijd voor hem.
De  liefdevolle zorgen waarbij Wil de afgelopen jaren alles opzij heeft gezet maakte alles voor hem veel dragelijker maar konden helaas het tij niet keren. Jan heeft nu de zo nodige rust gevonden die hem zo toekomt.
En onze buurt, missen wij hem echt?

Ik ga daarvoor terug in de tijd dat pc's de meeste huishoudens in de buurt binnen kwamen en bijna niemand wist wat je daarmee kon doen. Jan werd een ven de trekpaarden om velen van ons daar doorheen te helpen. Hij zette zijn kennis op computer gebied in om iedereen verder te helpen, soms wat belerend maar dat was toen juist nodig omdat die kennis in die tijd nog zo ontbrak bij de meesten onder ons.
Als mede oprichter van de PC-club werden door hem voorbeelden van mogelijkheden getoond en kon iedereen met vragen bij hem aankloppen. Een telefoontje was altijd genoeg en hij stond voor de deur, met een oplossing. En mocht een vraag hem ook te boven gaan, dan bestudeerde hij de lectuur erover, totdat hij het wist en daarmee kon helpen. Wie heeft in die tijd niet vaak van hem kunnen profiteren? Het klaar staan voor de buurt bleef zeker niet beperkt tot de computer.

Zijn activiteiten voor de Buurtvereniging en de Schutterij behoorden altijd tot zijn prioriteiten. Het zal niemand veel moeite kosten om ook die weer naar boven te kunnen halen.

Rest mij een prangende vraag. Is Jan aan onze aandacht ontglipt? Hebben wij buurtgenoten wel voldoende aandacht voor hem gehad toen het minder goed met hem ging? Wellicht? En daarom is een bedankt Jan hier nu meer dan ooit op zijn plaats!

Stuur uw reactie naar