► Stuur uw reactie naar de webmaster   naar Reacties

Dit zou een vervolg kunnen zijn op het artikel: "Onoverzichtelijk en gevaarlijk" van Marianne Rooijmans uit 2012.

Via is er contact gezocht met Amvest – De Hes:

Verkeerssituatie De SchutterijEr zijn reclamedoeken bevestigd aan het hek ven deelgebied De Hes van het Arnhems Buiten langs De Schutterij.
Als men van de aangrenzende rotonde op de Utrechtseweg komt en men wil de Hoogstedelaan naar links inslaan, wordt het zicht op het verkeer, dat via De Schutterij richting rotonde rijdt, nu extra bemoeilijkt. Het was las lastig genoeg vanwege het hekwek in combinatie met de heuvelachtige en bochtige De Schutterij.

Ik heb daarom gevraagd enkele doeken aan het begin van De Schutterij te laten verwijderen, om het zicht naar beneden toe zo goed mogelijk te houden.

Vervolgens is er een afspraak gemaakt met Karst Hagendoorn van Amvest – De Hes. Zijn eerste reactie was:

De geplaatste doeken zorgen naar onze mening niet voor slechter zicht op de Schutterij ter plaatse van de Hoogstedelaan. U ervaart dit echter wel zo, daarom lijkt het goed op locatie uw ervaringen te delen en nader toe te lichten. Aanstaande vrijdag 21 augustus einde dag (vanaf 16:00 uur) zou voor ondergetekende kunnen.

Tijdens deze afspraak op de locatie kwam Karst Hagendoorn tot het inzicht dat er wel degelijk sprake was van zichtbelemmering en heeft hij toegezegd er zorg voor te dragen dat er enkele doeken verwijderd worden en in meer zuidelijke richting aan het hek bevestigd zullen gaan worden.

Uiteraard is dit goed nieuws, echter de knullige constructie van De Schutterij blijft hierdoor nog steeds bestaan. Ik heb tijdens ons gesprek begrepen dat er wel meer klachten waren over de niet al te veilige situatie ter plekke. Werk aan de winkel voor de gemeente Arnhem dus.

Stuur uw reactie naar