Vanwege het mindere weer ging de feestelijke heropening van de geitenwei niet door. Wellicht volgende week dan maar op 23 juni.

De nieuwe bewoners moesten echter wel gehuisvest worden. Met voer werden ze naar het nachtverblijf gelokt, maar het bleek niet eenvoudig hun argwaan ten opzichte van dat nieuwe "ding" te doen verdwijnen.

Nieuwe geitjesNieuwe geitjesGeitenwei

Deze bezigheden hadden toch nog wel bekijks; ook zonder de feestelijkheden er omheen.

Nieuw hekwerk

Het hekwerk van de omheining van Betje en het toekomstige geitje is nu helemaal op orde gebracht. En dat niet alleen; de loopruimte erbinnen is ook vergroot. Er moet nu nog wel een opslag voor hooi en dergelijke worden gerealiseerd.
Als alles klaar is kan de nieuwe geit er in, en er nog enkele maanden in rondlopen, samen met Betje, het hangbuikzwijntje. Vervolgens zal alles weer verplaatst moeten worden volgens de landschapsarchitect en bouwkundigen. Het geiteweitje ligt verkeerd, vinden zij! Je moet er maar opkomen.