Rosa overleden, januari 2021Op donderdagmiddag 7 januari 2021 is ons buurtschaap Rosa overleden. Ze lag er mooi rustig bij toen ze werd gevonden door de schapenverzorgers. Rosa heeft bijna veertien jaar in onze Geitenwei gewoond. Rosa was een bijzonder schaap waaraan veel buurtbewoners fijne herinneringen zullen blijven koesteren.

 

Wat wordt de naam voor onze schapenplek?
Een enquête onder de wijkbewoners gaf de volgende uitslag:

Antwoordkeuze Reacties  
Geitenwei 35,90% 14
Schapenwei 35,90% 14
Dierenwei 0,00% 0
Wei 2,56% 1
Klingelbeeksewei 12,82% 5
Onze Wei 2,56% 1
Overige (geef nadere toelichting) 23,08% 9
Totaal aantal respondenten: 44  
Bord dierenwei

Geitenwei en Schapenwei genoten de voorkeur met evenveel stemmen. Er leven schapen in de dierenweide, maar er is gekozen voor de naam Geitenwei, omdat het van oudsher die naam had.

Nieuw schapenhok

 

Na de start van de bouw op paaszaterdag was het nieuwe schapenhok enkele dagen later al gereed. De komende jaren moeten de buurtschaapjes weer lekker regen- en tochtvrij kunnen schuilen.

Wat nu nog rest is de afbraak van het oude hok.

 

 

Verplaatst hokDe Geitenwei, die tegenwoordig bewoond wordt door schapen, heeft een hok dat in dusdanig slechte staat verkeert dat besloten is om deze totaal te vervangen. Hiervoor is de hulp van buurtbewoners gewenst!
Komend weekeinde moet het huidige hok worden verstevigd met balken en verplaatst om plaats te maken voor het nieuw te bouwen hok. Daarna dient de fundatie van het huidige hok te worden uitgebreid en klaar gemaakt voor het nieuwe hok.
Het nieuwe hok komt er, als alles goed gaat, binnen 3 weken en dient dan nog geschilderd alvorens het op de huidige locatie wordt opgebouwd. Als laatste wordt het oude hok ritueel afgebroken, en is er reden voor een borrel! De komende weken wordt uw hulp gevraagd in de vorm van manuele arbeid via deze Facebook pagina.

Meer informatie en aanbiedingen om te helpen ook via Edwin Buisman en Mirjam Snel.