Dit meesje komt regelmatig met een te groot strootje aanvliegen, dat niet in het nestkastje past. Blijft daarna eindeloos proberen. Koolmees? Pimpelmees? Simpelmees!