Afgeplagd voor bloewweideWie vanaf Het Maisveld naar beneden kijkt ziet daar nu 2 kale plekken. Dit is niet het werk van de kaboutertjes, maar het resultaat van een paar uurtjes stevig afplaggen. De bedoeling is dat hier bloemenweitjes ontstaan; die in het midden is ingezaaid met wilde kruiden en bijenbloemen, de kleinere tegen het talud met kruiden uit Frankrijk en vlinderbloemen.

Het begon voor mij allemaal vorig jaar toen ik vanuit onze huiskamer zag hoe slecht de zgn bloemenweide er bij lag; hoog bloeiend gras, brandnetel en smeerwortel waren dominant aanwezig. Het leek me goed om dat wat in te korten en bij te houden. Via Daphne van de groencommissie ben ik in contact gebracht me Cecilia Klein van de Gemeente Arnhem, met wie ik in juni door de bloemenwei ben gelopen. Als vervolg daarop heb ik een overeenkomst getekend die het mij toestaat dit gebiedje te beheren, en bijv een bijenhotel te plaatsen.

In de herfst was er een bijeenkomst op Kweekland met als onderwerp het helpen de bijen- en vlinderstand te verbeteren door het inzaaien van nectar- en waardplanten. Dit initiatief wordt ondersteund door de Gemeente. Op die bijeenkomst heb ik o.a. gesproken met de stadsimker, die mij een aantal belangrijke zaken heeft verteld over solitaire, ofwel wilde bijen waarvan er meer dan 100 soorten zijn, maar waar het slecht mee gaat.
Naast het inzaaien van bloemenweiden is ook het creëren van nestelplaatsen belangrijk. Een bijenhotel kan nuttig zijn, maar is makkelijk te vinden voor predatoren. Veel bijen nestelen in de grond, evenals hommels. Daarom is het belangrijk dat er een omgeving is die best een beetje rommelig mag zijn, zodat de nestplaatsen moeilijk te vinden zijn. Zo liggen er nu veel takken in het mini- bosje van Ruud, en heb ik van het afgestoken gras een plaggenwal gemaakt waar hommels in kunnen nestelen, en die hopelijk ook de braam wat kan tegenhouden.
Omdat het belangrijk is dat er vanaf het vroege voorjaar voedselaanbod is, wil ik in de herfst minimaal 1000 krokussen in het grasveld poten, maar dan zodanig dat de kauwen er niet bij komen. Mijn eerste poging met 400 bollen is volledig mislukt door deze slimmeriken, die ze voor het oprapen hadden en er een smakelijk maaltje aan hadden. Ik ben erg benieuwd hoe dit jaar verloopt, bij succes kunnen er evt nog wat bloemenweitjes bij komen, maar ik heb nu ingezet op het succesvol maken van dit begin.

Wordt vervolgd! Wilde zaden van vakanties welkom!

Henk te Hietbrink, Het Maisveld 105