Bomen
Sleedoorn (foto: Betond Czapp)Om de wijk te vergroenen, plant de gemeente in het najaar bomen als walnoot, vuilboom, kers en tamme kastanje. Rond de bomen worden extra struiken gezet zoals de Gelderse roos, sleedoorn en kardinaalsmuts.
Deze geweldige actie van de gemeente hebben we te danken aan Sophie Ebeling Koning. Haar idee om meer bomen te planten op het Maisveld sluit aan bij het voornemen van de gemeente om meer bomen te plaatsen in de stad. In een rondgang met de gemeente is geïnventariseerd wat we kunnen verbeteren aan groenvoorziening en zijn er afspraken gemaakt op het gebied van rooien, maaien en beplanting vanuit de gemeente en onderhoud vanuit de werkgroep Groentak.

Groene daken
Nog een goed idee is om het Groene dakenplan nogmaals uit te voeren. In 2019 was dat een groot succes omdat een
groen dak nu eenmaal mooier is en het de biodiversiteit in de wijk verhoogt. Daarnaast heeft een groen dak ook een koelende werking in de zomer.

Een goede reden dus om dit najaar opnieuw een Groene daken actie te houden. Door gezamenlijk in te kopen, kunnen we de
kosten drukken. Als het aantal deelnemers groot genoeg is, kunnen we misschien ook nog een subsidie van de gemeente krijgen.

Hoe ziet zo’n groen dak eruit?
De sedumplanten worden aangeleverd als cassettes of als rol.

Wat gaat mij dat kosten?
Voor de cassettes €58 /m2 en voor de rol € 53 /m2 (onder voorbehoud). Dit zijn prijzen waar nog geen kwantumkorting van  afgetrokken is. Afhankelijk van het aantal deelnemers kunnen deze prijzen naar beneden worden bijgesteld.

Hoe gaat het verder?
Je kunt je vrijblijvend intekenen onder vermelding van het aantal m2. Het verplicht je nog tot niets maar wij kunnen dan een  inschatting maken van de korting. Pas in september moet je een handtekening zetten.

Nog vragen?
Vrijblijvend intekenen, informatie en Groendakrondleidingen:

Op 16 mei was de bijeenkomst vanuit de gemeente Arnhem en Arnhem Klimaatbestendig in de Kookplaats. Iedereen heeft daarover een brief gekregen. Op deze informatieavond heeft een aantal wijkbewoners ideeën en plannen voor meer vergroening in de wijk gedeeld met de gemeente.

Heel veel aandacht dus voor groen in onze wijk.
Meld je aan voor onderhoud, ideeën of en hand-en-spandiensten binnen Groentak bij:

[Uit: Klingelstee 83, zomer 2023]