Een aangename leefomgeving in uw straat, uw buurt, uw wijk?
Daar wordt dagelijks hard aan gewerkt. De gemeente Arnhem heeft Van de Haar Groep ingeschakeld om de komende jaren alle noordelijke wijken van de stad netjes, schoon en groen te houden. Dat doen we niet alleen maar samen met bewoners, buurtbedrijven en de gemeente. Voor meer info over 'hoe we onderhouden' is sinds kort de site: www.aanqenameleefomqevinq.nl gelanceerd.

Inwoners van Arnhem moeten prettig kunnen wonen en leven in hun straat, hun buurt, hun wijk. Daarom is het belangrijk dat u als bewoners invloed heeft en mee kan denken en werken in uw eigen leefomgeving. In Arnhem is veel georganiseerd om ideeën en initiatieven te ondersteunen. Ook bij plannen of projecten van de gemeente wordt de denk- en werkkracht van bewoners steeds meer ingezet.
Daarnaast biedt de gemeente ruimte aan bewoners en ondernemers die zelf dingen willen organiseren. Dat kan zijn van klein tot groot. Praktijk voorbeelden zijn:

  • Een boomspiegel voor uw huis zelf onderhouden
  • Een schoonmaakactie samen met uw buren.
  • Het knippen van een haag rondom een speelplek
  • Een kruidenveldje voor bijen inzaaien en onderhouden
  • Samen met de buurt een beplanting aanbrengen

Boomspiegel met kruidenAfvalestafetteKruidengrasveld naast moestuin

Heeft u een idee of een plan voor uw buurt om de leefomgeving aangenamer te maken? Deel uw ideeën met ons.
Dat kan via
De buurtvoorlichter van Van de Haar Groep neemt contact met u op. Samen bekijken we hoe uw idee gerealiseerd kan worden. Ook bespreken wij uw idee met het team leefomgeving en/of wijkonderhoud van de Gemeente Arnhem.

Meer informatie kunt u vinden op: www.aangenameleefomgeving.nl  dit is een initiatief van Van de Haar Groep.
Voor meer informatie over de Van de Haar Groep verwijzen wij u graag naar onze website www.vandehaargroep.nl