Zoals alle kraaiachtigen zijn kauwtjes zeer intelligente dieren

Zijn groot aanpassingsvermogen blijkt ook uit de keuze van de nestgelegenheden. Meestal zijn dit natuurlijke en kunstmatige holen. In de bewoonde omgeving zijn dat meestal (kerk)torens, luchtkokers en schoorstenen. Maar bij gebrek aan dat, of niet voldoende voorradig, biedt een aangetaste daklijst uitkomst! Hier is dat goed te zien bij een pand in de wijk.

2020 03 kouwtjes in pand utrechtseweg177 022020 03 kouwtjes in pand utrechtseweg177

Gezien deze flexibele keuze van nestgelegenheden mag het niet verbazen dat de kauwtjes ook gebruik maken van nestkasten en niet alleen van nestkasten afgestemd op het kauwtje; als de vogel er een beetje in past wordt het kastje in gebruik genomen, getuige deze foto's.