Kunnen de moestuinders blijven, of blijven alleen de druiven?
Inmiddels is via een brief van de heer Vellema (projectleider van de gemeente Arnhem voor het nieuwbouwproject Hoogstede-klingelbeek) duidelijk geworden dat ook wij kunnen blijven tuinieren, totdat de grond daadwerkelijk bouwrijp wordt gemaakt voor de te komen nieuwbouw.

De beëindiging van de huur zal NIET midden in een seizoen plaats vinden, conform het huurcontract.
Toch is niet echt duidelijk of we door kunnen gaan, omdat een aantal moestuinders heeft opgezegd.
Daardoor moeten pacht en waterverbruik door minder mensen worden opgebracht. Naar de haalbaarheid zal worden gekeken op 8 januari 2007.

Nieuwe moestuinders zijn natuurlijk nog van harte welkom: samen kunnen we er misschien voor zorgen dat tuinieren in deze wijk mogenlijk blijft.