Reglement

 • MoestuinDe huurder is verplicht de volkstuin als zodanig te gebruiken en te onderhouden.
 • De tuin op tijd van onkruid en schadelijke gewassen te zuiveren.
 • Mesthopen af te dekken met grond.
 • De volkstuin mag niet geheel of gedeeltelijk worden onderverhuurd.
 • Op de volkstuin mogen aardappelen maar eens in de vier jaar op hetzelfde stuk grond staan.
 • Op de volkstuin mag een bouwsel worden opgetrokken met de maximale afmetingen van 200 cm lengte, 200 cm breedte en 75 cm hoogte.
 • Op de volkstuin mogen geen vogels worden gevangen.
 • Op de volkstuin mogen geen dieren worden gehouden.
 • Het gebruik van de volkstuin dient zodanig te zijn dat voor andere volkstuin gebruikers dan wel voor omwonenden geen hinder of overlast ontstaat.
 • Of de tuin nu gebruikt wordt of niet, de huurder is verplicht het onkruid te verwijderen, zodat buurttuinders geen last hebben van het zaad van onkruid van een ander.
 • De huurder is verplicht het toegangshek tot de tuin weer met het touwtje te sluiten bij het verlaten van het perceel. Dit om de toegang tot het perceel door onbevoegde personen niet al te gemakkelijk te maken.
 • De huurder is verplicht om in overleg met z'n buren de paden schoon te houden.
 • De gemeente Arnhem behoudt zich het recht voor om bij niet naleving van deze voorwaarden de huur onmiddellijk tussentijds te beëindigen, zonder dat enige opzegging vereist is.
 • Het zou toch jammer zijn wanneer de enthousiaste tuinders hun tuin kwijt zouden raken omdat een enkeling er niet al te veel zin in heeft wat aan zijn tuin te doen.

» » Een uitgebreide zaaikalender