Na een lange periode van wachten gaat het nu gebeuren: het volkstuinencomplex in onze wijk gaat van start!
U heeft het wellicht tijdens een wandeling door de wijk gezien, het terrein van de volkstuinen is inmiddels ingericht. De nog aanwezige fruitbomen zijn verplaatst, de grond is geëgaliseerd en verbeterd, er is een haag geplaatst, inclusief gaas dat voldoende diep is ingegraven tegen de konijnen. Er is een middenpad aangelegd en een zelfsluitende toegangspoort geplaatst. Klaar om er te gaan tuinieren!

Er is ruimte voor 12 percelen. Zoals het er nu naar uitziet zijn er voldoende belangstellenden om alle percelen uit te geven. Daarnaast zal er een klein gezamenlijk perceel gecreëerd worden, waar een watertappunt komt (dit wordt nog door de gemeente aangelegd) en een gezamenlijke schuur voor opslag van gereedschap en dergelijke.

Aangezien de percelen bescheiden van afmeting zijn is het niet toegestaan om een schuur of huisje op het eigen perceel te plaatsen. Op dit moment zijn we nog bezig om de formaliteiten met de gemeente te regelen. Het is de bedoeling dat de Buurtvereniging een huurcontract aangaat met de gemeente voor het gehele complex. Per perceel heeft een volkstuinder vervolgens een huurovereenkomst met de Buurtvereniging. De definitieve huurbedragen moeten nog worden vastgesteld.

De groep volkstuinders zal een werkgroep worden die ressorteert onder de Buurtvereniging.
Voor het complex wordt een reglement van kracht waarmee de zaken voor alle volkstuinders zo goed mogelijk geregeld worden. De volkstuinders zien zoveel mogelijk gezamenlijk toe op het naleven van dit reglement.

Graag vernemen wij of ernog steeds belangstelling is voor een volkstuin. Er zijn op korte termijn enkele zaken gezamenlijk af te spreken; daarbij moet u denken aan de keuze van een eventuele afrastering tussen de verschillende percelen en realisatie van de gezamenlijke schuur.
Inrichting volkstuinen