Er is een ontwerp (inrichtingstekening) gemaakt door de gemeente. Ruud en de 'volkstuinders' hebben deze bekeken en eind augustus van commentaar en vragen voorzien. Inmiddels is gestart met de aanleg ervan.

Ook met de paddenpoel in het groene middengebied van het maisveld is een start gemaakt.

Foto linksonder laat de aanleg van een wandelpad zien tussen de paddenpoel (links) en de moestuin.

Nieuwe moestuin2014-02 - Groenstrook tussen paddenpoel en moestuin.2014-02, Nieuwe paddenpoel