• Op 3 maart 2020 heeft er een overleg plaats gevonden over het voortbestaan van ons buurtblad De Klingelstee. Daarbij werd gediscussieerd over diverse onderwerpen, met als doel: hoe kunnen ons buurtblad aantrekkelijker maken:

  ■ Is de KlingelSteee niet wat te mager geworden (gebrek aan input)
  ■ Wat moet het doel zijn van ons buurtblad
  ■ Moet de KlingelStee ook worden verspreid onder niet-leden van de buurtvereniging
  ■ Welke verschijningsfrequentie is wenselijk
  ■ Hoe wordt het buurtblad aantrekkelijker voor "nieuwkomers" in de wijk, die voor het overgrote deel jonger zijn    dan reguliere bezoekers van de buurtactiviteiten
  ■ Meer foto's; kinderpagina, vaste rubrieken etc.
  ■ Een inventarisatie om uit te vinden wat men van de KlingelStee vindt

 • 5 KlingelStees

Om zo maar een aantal onderwerpen te noemen, die de revue zijn gepasseerd.

Er komt een vervolg op deze bijeenkomst, die door Wim Farla, Paula Slotboom, Meindert Rudolphi, Joop van Osch, Hadewych Martens, Anja Tolkamp, Daan Jansen, Susanne Reulink, Annelies Wassmann, Paula Slotboom en Ton Schulte werd bezocht. Helaas kan de geplande datum i.v.m. het coronavirus niet doorgaan. Des te meer tijd om er eens goed over na te denken.

Ideeën/opmerkingen vanuit de wijk zijn van harte welkom en kunnen gedeponeerd worden via .