Vanwege de langere en warmere avonden, tuinbezigheden en de beginnende vakanties wordt er nog wel geschaakt, als er minimaal 4 schakers zijn. De uitslagen gelden niet voor de jaarcompetitie. Om te weten te komen wie er wel komt schaken wordt er soms op een creatieve manier naar elkaar gemaild.

De KONING laat mededelen dat hij de uitnodiging aanneemt om woensdagavond een gezellig potje te schaken bij Han.
De KONING prepareert zich hiervoor in zijn TORENtje. Hij moet even tot rust komen na al die emoties, daarbij bijgestaan door de KONINGIN.
Als het weer meezit, zal hij te PAARD verschijnen,
mogelijk zonder bord en stukken, om zo in vol ornaat voor u te verschijnen.

Gegroet,
De hoflakei

 


Eerwaardige Hoogheid,

Vanaf de TORENS zullen wij naar Uw komst uitkijken, wanneer de LOPERS langs de met PionPionPIONNEN afgezette route Uw komst te PAARD a.s. woensdag zullen aankondigen.
Onze DAME zal met al haar charme trachten U gelijk SCHAAKMAT te zetten, zodat alleen een ROK langs de KADE u een vluchtroute zal bieden.

Uw Nar.


Dag Nar,

Al ben ikzelf maar een PionPION in het geheel, toch heb ik TORENhoge verwachtingen omtrent mijn kansen. Ik zal al mijn PAARDENkrachten aanwenden om EN PASSANT uw DAME
te SCHAKEN en zal de KONING te rijk zijn bij een victorie. Het zal u MAT voor de ogen worden.
Leg de rode LOPER maar alvast uit!

Gegroet,
S. PION