jeudeboules logoVele jaren is door meerdere bewoners van de Hoogstedelaan, de Rosandelaan en de Utrechtseweg op maandagmiddag en dinsdagavond gebruik gemaakt van het Jeu de Boules baantje, dat volgens de daarvoor geldende regels in het verleden aangelegd is. Met name de heer Wim Temming had zich de laatste jaren ingezet om de "boulewagen" te trekken.

Er zijn op dit moment 9 actieve spelers.

In principe spelen wij op dinsdagmiddag om 14.00 uur 2 spelletjes, vooropgesteld dat het weer meewerkt. De baan is te vinden naast de schapenomheining, dus ver lopen is het niet. In overleg kan op alle dagen en alle tijdstippen worden afgesproken omdat de baan vrij toegankelijk is.

Jeu de boulesbaan van de wijk Klingelbeek

De speeltijden van de jeu de boules club zijn:

  • maandagmiddag om 13.30 uur
  • dinsdagavond om 19.00 uur

Maar u staat natuurlijk vrij om buiten de jeu de boules club om, gebruik te maken van deze baan.

Heeft u ook interesse, gaarne reacties aan:
Even nog niet bekend.

Spelregels

Hoe wordt jeu de boules gespeeld?

  1. Men tekent een cirkel van 35 tot 50 cm. op de grond. Een speler van het team dat de toss gewonnen heeft, gooit het but (houten balletje) vanuit de cirkel op een afstand tussen de 6 en 10 meter van de cirkelrand.
  2. Een speler van team A gooit onderhands en met beide voeten op de grond in de cirkel een boule zo dicht mogelijk bij het but. Dit heet pointeren.
  3. Een speler van team B probeert nu zijn boule dichterbij het but te werpen. De boule van team A mag hierbij worden weggeschoten (tireren) of het but mag met de boule verplaatst worden. Team B blijft proberen dichterbij te komen tot het gelukt is.
  4. Komt de boule van team B dichterbij dan is team A weer aan de beurt om dichterbij te komen. Men gaat hiermee door tot het gelukt is.
  5. Zo blijven de teams afwisselend werpen totdat één van de teams geen boules meer heeft. Vervolgens probeert het andere team de resterende boules ook dichterbij het but te werpen dan de boule van de tegenpartij.
  6. Ieder boule die dichterbij het but ligt dan de beste boule van de tegenstander telt voor 1 punt.
  7. Het team dat de werpronde heeft gewonnen, werpt het but opnieuw uit vanaf de plaats waar het but ligt en plaatst de eerste boule.
  8. Het team dat als eerste 13 punten uit de diverse werprondes verzamelt wint de partij.