wbp-arnhemVerslag van het reguliere overleg met de gemeente met als extra onderdeel deze keer ook overleg met ontwikkelaar Hendriks over de start van een aantal nieuwe bouwactiviteiten.

wbp-arnhemBespreking van WBP met de gemeente over de voorgang van de bouw en inrichting van het openbaar gebied.

wbp-arnhemHier kunt u weer een verslag lezen van het reguliere overleg dat de WBP maandelijks met projectleider Kalsbeek van de gemeente Arnhem heeft. 

2013-05 Nieuwbouw op Hoogstedehofje, fase1Woensdag 24 april j.l. is de voorbereiding van de bouw van een aantal woningen aan het Hoogstedehof begonnen. Het gaat om 9 van de 14 geplande woningen waarvan de bouw ongeveer een jaar zal duren.

  • Op bijgaande kaart is aangegeven om welke percelen het gaat. (Klik voor vergroting)

Vertegenwoordigers van de WBP en buurtvereniging hebben een gesprek gehad met Iwan van Zon van het bouwbedrijf BosZon dat de woningen van het Hoogstedehofje gaat bouwen. Ook Eric van Ree, van projectontwikkelingbedrijf Hendriks, was hierbij aanwezig. De planning en praktische gang van zaken is besproken. Er volgt nog een overzicht met de precieze bouwvolgorde.
Verder heeft de ontwikkelaar ons met nadruk verzocht de buurtbewoners te vertellen dat het absoluut verboden is om binnen de bouwhekken te komen. Dit in het kader van veiligheid en spelende kinderen.