De Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) probeert zo goed mogelijk zicht te houden op het projectgebied en ervoor te zorgen dat er goede afspraken met de gemeente worden gemaakt. Als u echter vragen of ideëen hebt, als u zaken opvallen in het gebied, aarzel dan niet deze bij ons te melden.

Alle input is welkom! Dit kan via de het volgende mailadres:

Uit: Klingelstee, nr. 64, december 2010

Zoals voorzitter van de buurtvereniging Remy ten Hoedt in de vorige Klingelstee (nr. 63) al aangaf, is in juni j.l. de 'Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP)' opgericht. Doel is, de naam zegt het al, ervoor te zorgen dat de resultaten uit het participatieproces met de gemeente van de afgelopen jaren vastgelegd en uitgevoerd worden. Deze resultaten komen tot uitdrukking in het bestemmingsplan en een convenant met aanvullende afspraken. De WBP heeft regelmatig overleg met de gemeentelijke projectleider over de stand van zaken in de plannen, het convenant en overige lopende zaken.

Inmiddels zijn in de WBP de volgende 'buurtgroepen' vertegenwoordigd: Groengroep, de Schutterij en de Volkstuinen, aangevuld met een aantal personen dat zich anderszins betrokken voelt bij het onderwerp. Leden zijn Leo Kaufman, Ellis Withagen, Ruud Kortland/Yvonne Meulendijks, Meindert Rudolphi, Will Kemna en, t/m het vaststellen van het convenant, Remy ten Hoedt.
Zie voor contactgegevens bij Bestuur en Commissies. Allen zetten zich in om tot een optimaal bouwresultaat te komen.

Dat dit laatste niet altijd eenvoudig is blijkt wel uit de perikelen rond de inhoud van het bestemmingsplan. Hier volgt een overzicht van wat zich de afgelopen tijd heeft afgespeeld.

De nieuwe werkgroep zal uit 7 a 9 leden bestaan; zij zullen uit hun midden een voorzitter kiezen. Deze voorzitter zal op reguliere basis, vergelijkbaar met de voorzitter van de Werkgroep Nieuwbouw, verslag uitbrengen aan het bestuur van de Buurtvereniging. Bij de samenstelling van de werkgroep zal worden uitgegaan van een zo evenredig mogelijke verdeling over de buurt.