De Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) is in overleg met de gemeente over de inrichting van de openbare ruimte in het gebied van de nieuwbouw.

Daarin is ook een aantal volkstuintjes gepland. We zijn benieuwd wie belangstelling heeft voor het gebruik daarvan. Bent u geinteressserd, meld dat dan via ons mailadres.

Aan: alle buurtbewoners maar met name de jongeren.

Iedereen zal er inmiddels van op de hoogte zijn dat de bouw van de nieuwe woningen in onze buurt aangekondigd is voor 2012. Het bouwrijp maken van het terrein zal waarschijnlijk al eerder starten (als alles volgens de plannen van gemeente en ontwikkelaar gaat).

Het trapveld kan momenteel wel gebruikt worden, hoewel het niet in al te beste staat is. Tijdens de bouw kan dat echter niet meer, omdat op die plek o.a. bouwketen worden geplaatst. Pas als het bouwproces afgerond is zal het trapveld weer vrij komen. Om tijdens de bouw toch een balletje te kunnen trappen heeft de gemeente aangeboden een z.g. pannaveldje aan te leggen en de kosten daarvan voor haar rekening te nemen.

Is zo'n veldje gewenst?

Hendriks Bouw en Ontwikkeling

Hendriks Projectontwikkeling BV uit Oss gaat de woningen in het plan Hoogstede-Klingelbeek bouwen. De ontwikkelaar koopt de grond van de gemeente Arnhem voor 8,15 miljoen euro.

In het plangebied verrijzen 118 woningen, waarvan 24 vrijstaande - en 50 geschakelde woningen en 44 woonzorgappartementen. De ontwikkelaar begint volgend jaar met de bouw van de eerste woningen............

Lees verder op de website van gemeente Arnhem.

Oude muntenVia een nieuwsbericht op de website van de gemeente is bekend gemaakt dat maandag 16 mei het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Hoogstede-Klingelbeek start.

Eerder is een deel van het gebied vrijgemaakt van oud munitiemateriaal en zijn resten van asbest verwijderd. Dit was op verschillende locaties en op verschillende diepten. Er zullen nog steeds intacte archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn. Het archeologische onderzoek hier is interessant maar is ook één van de wettelijk eisen voor de herinrichting van het gebied.

Lees verder op de website van de gemeente.

Werkgroep Borging Participatieresultaat