De Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) heeft 6 januari j.l. overleg gehad. Besloten is de mogelijkheden om in beroep te gaan tegen het vastgestelde bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek te onderzoeken en een beroepschrift (namens de buurtvereniging) voor te bereiden.

Iedere buurtbewoner kan ons daarover benaderen met vragen, opmerkingen en tips. Dit kan via .