De termijn om bij de afd. Bestuursrechtspraak van de Raad van State in beroep te gaan tegen de beslissing tot vaststelling van het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek, is inmiddels verstreken. De Buurtvereniging heeft in samenwerking met de Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) een beroepschrift opgesteld en ingediend.

Hier kunt u de tekst lezen.