Tijdens de laatste ALV van de buurtvereniging (19 april j.l.) heeft de Werkgroep Borging Participatieresultaat (WBP) kort de stand van zaken weergegeven van de bouwplannen in onze wijk (dit verslag zal in de notulen terug te vinden zijn). Daarbij kwam aan de orde dat de bezetting van deze werkgroep aan de krappe kant is. Heb je interesse in en/of belang bij de komende bouwontwikkelingen en wil je actief betrokken zijn bij de toekomstige inrichting van de wijk geef je dan op als werkgroeplid of neem eens contact op met Remy ten Hoedt () of Ellis Withagen (). Je hoeft echt geen jurist of bouwkundige te zijn, alle hulp is welkom!

Voor meer info over de werkgroep, zie het onderdeel WBP op deze website.

Verder heeft de gemeente wat info over planning, komende werkzaamheden e.d. op haar website geplaatst. Klik hier.

TIP: wil je goed op de hoogte blijven van gemeentelijke informatie, meld je dan aan voor de z.g. Arnhem Mail. Dat kan via de website van de gemeente. Je kunt aangeven welke informatie je interessant vindt: openbare bekendmakingen, projecten e.d. De mail wordt elke woensdag verstuurd.