Oude muntenVia een nieuwsbericht op de website van de gemeente is bekend gemaakt dat maandag 16 mei het archeologisch proefsleuvenonderzoek in Hoogstede-Klingelbeek start.

Eerder is een deel van het gebied vrijgemaakt van oud munitiemateriaal en zijn resten van asbest verwijderd. Dit was op verschillende locaties en op verschillende diepten. Er zullen nog steeds intacte archeologische resten in de ondergrond aanwezig zijn. Het archeologische onderzoek hier is interessant maar is ook één van de wettelijk eisen voor de herinrichting van het gebied.

Lees verder op de website van de gemeente.

Werkgroep Borging Participatieresultaat