Aan: alle buurtbewoners maar met name de jongeren.

Iedereen zal er inmiddels van op de hoogte zijn dat de bouw van de nieuwe woningen in onze buurt aangekondigd is voor 2012. Het bouwrijp maken van het terrein zal waarschijnlijk al eerder starten (als alles volgens de plannen van gemeente en ontwikkelaar gaat).

Het trapveld kan momenteel wel gebruikt worden, hoewel het niet in al te beste staat is. Tijdens de bouw kan dat echter niet meer, omdat op die plek o.a. bouwketen worden geplaatst. Pas als het bouwproces afgerond is zal het trapveld weer vrij komen. Om tijdens de bouw toch een balletje te kunnen trappen heeft de gemeente aangeboden een z.g. pannaveldje aan te leggen en de kosten daarvan voor haar rekening te nemen.

Is zo'n veldje gewenst?

Voor diegenen die niet weten wat een pannaveld precies is, zie foto en een korte beschrijving (Wikipedia):

PannaveldjePannavoetbal is een vorm van straatvoetbal op een klein veldje waarbij 1 tegen 1 tot 5 tegen 5, maar bij voorkeur 2 tegen 2 spelers, door middel van behendige voetbaltrucs proberen de tegenstander af te troeven. Een groot verschil met het echte voetbalspel is, dat er geen regels zijn en de bal niet uit kan gaan of achter kan raken. Een veelgebruikte manier van uitspelen of passen is het spelen van de bal via de muur of het hek aan de zijkanten van het veld en achter de doelen.

De WBP wil graag de buurt polsen over de volgende zaken:

• Is een dergelijke voorziening gewenst? Willen jongeren uit de buurt graag een pannaveld om tijdens de bouw toch te kunnen voetballen?
Trapveld en pannaveldje• Wat denkt men van de locatie? Het pannaveld zal in de hoek van het huidige trapveld aangelegd moeten worden waardoor dat kleiner wordt. Zie tekening rechts.
• Wil men het pannaveld ook na de bouw handhaven (waardoor het trapveld blijvend kleiner zal uitvallen)? Of mag het na de bouw weer verwijderd worden?

Heel graag vernemen wij uw/jullie reacties en eventuele vragen. Deze kunnen gemaild worden naar de Werkgroep Borging Participatieresultaat.