Gisteren, 1 november, vond de zitting plaats bij de Raad van State waar de beroepen tegen het bestemmingsplan Hoogstede-Klingelbeek behandeld werden.

Namens de buurtvereniging reisde voorzitter Remy ten Hoedt af naar Den Haag met als supporters Wies Koning en Ellis Withagen. Verder was een aantal andere buurtbewoners aanwezig om hun zaak te bepleiten en natuurlijk een delegatie van de gemeente met hun advocaat.

Na het voorlezen van de verschillende pleitnota's namen de leden van de afd. bestuursrechtspraak RvS uitgebreid de tijd om een groot aantal vragen te stellen. Vooral bij de bouwhoogtes van de nieuwe woningen en de verbindingsweg werd lang stilgestaan. De gemeente moest veel tekst en uitleg geven over de bepalingen in het bestemmingsplan en de totstandkoming daarvan. De zitting duurde uiteindelijk 2 uur.

De afloop is natuurlijk lastig te voorspellen. Uitspraak volgt over 6 weken of, als dat niet lukt, over 12 weken.

Vandaag publiceerde De Gelderlander een artikel over de zitting. Een selectie uit de tekst:

"In een eerdere gebiedsvisie gaf de gemeente Arnhem aan dat het terrein twee meter zou worden afgegraven en geëgaliseerd en dat de woningen een maximale nokhoogte van negen meter zouden krijgen. Groot was de verbazing toen de bewonershet bestemmingsplan onder ogen kregen. Daaruit bleek dat de nieuwe woningen weliswaar smaller werden om doorzicht naar de Klingelbeekseweg te behouden, maar ook veel hoger dan negen meter. De Raad van State vroeg tijdens de zitting waarom van de toezegging van het afgraven in het bestemmingsplan niets is terug te vinden. De raadsvrouw van de gemeente Arnhem zei dat uiteindelijk niet is gekozen voor afgraving om de woningen zo goed mogelijk in het bestaande landschap in te passen. Wel komt de nieuwe ontsluitingsweg twee meter lager te liggen en die geldt als uitgangspunt voor de hoogtebepaling van de woningen. "In ieder geval kunnen de woningen nooit hoger dan twaalf meter worden maar wel lager als mensen eventueel voor een souterrain kiezen", zei de raadsvrouw."

"De familie Roest heeft ook bezwaren tegen de nieuwe verbindingsweg die ten westen van de Hoogstedelaan tussen de Utrechtseweg en de Klingelbeekseweg is gepland en vlak langs haar woning gaat lopen. De woning krijgt daardoor veel meer herrie op de gevel. Staatsraad P. van der Beek-Gillissen vroeg of de gemeente maatregelen neemt om de geluidsoverlast tegen te gaan. De raadsvrouw van Arnhem zei dat de nieuwe verbindingsweg een dertigkilometerweg wordt die niet zoveel overlast zal opleveren. Wel zal de gemeente verkeersdrempels aanleggen."