wbp-arnhemOok deze maand is er weer overleg geweest over de nieuwbouw in de wijk met de projectleider van de gemeente.

Aanwezig: Leo Kaufman, Ruud Kortland, Meindert Rudolphi, Ellis Withagen (verslag), Theunis Kalsbeek
Afwezig: Remy ten Hoedt

Voortgang algemeen

  • Verhardingen Hoogstedehof + omgeving: gereed. De wadi midden in het hof is ook aangelegd.
  • Verhardingen Maïsveld, incl. Weggetje van Kromkamp: de voorbereiding is gestart, d.w.z. dat het definitief ontwerp wordt gemaakt. Het is nog niet bekend hoe uitvoering in de markt gezet zal worden en in welke fasering het werk wordt opgedeeld. De gemeente heeft begin juni overleg hierover met ontwikkelaar Hendriks.
  • Speelvoorzieningen: de groenontwerpster van de gemeente is op basis van het inrichtingsplan openbaar gebied en het gemeentelijke beleid voor spelen gestart met het ontwerp.
  • Verbindingsweg: na de zomervakantie wordt gestart met de definitieve verharding en verdere inrichting, incl. de knip op de Klingelbeekseweg. Of het Weggetje van Kromkamp dan ook al meteen definitief wordt ingericht en voor doorgaand autoverkeer wordt afgesloten is in verband met de bouwactiviteiten van de woningen nog niet zeker.
  • Onderhoud bestaand groen: een aannemer heeft opdracht gekregen dit uit te voeren.
  • Wijngaard, afscheiding: De gemeente zou dit graag bespreken met een afvaardiging van de wijngaard.
  • Woonzorgcomplex: hierop rust de bestemming ‘gemengd’. Het tweede deel van dit gebouw (aan de zuidzijde van de weg) wordt echter niet als zorgcomplex aangeboden. Ontwikkelaar Hendriks gaat ‘reguliere’ appartementen aanbieden. De WBP vraagt zich af of dit strookt met de bestemming. Kalsbeek zal ons daar over informeren. Besproken wordt dat het mooi zou zijn als er doorstroom vanuit de wijk mogelijk is naar deze appartementen. Voorstel is om hierover een gesprek met Hendriks te plannen.

Pluktuin

Er kan een afspraak gepland worden over de inrichting van de pluktuin. Gaat om een bijeenkomst met de buurt, waarschijnlijk op locatie.

Volgende keer: 3e woensdag van juni, 18 juni 2014