wbp-arnhemOp 19 februari 2014 heeft de WBP regulier overleg gehad met projectleider Theunis Kalsbeek van de gemeente Arnhem over de vorderingen in het bouwproject Hoogstede-Klingelbeek.

 

Aanwezig: Remy ten Hoedt, Leo Kaufman, Ruud Kortland, Ellis Withagen (verslag), Theunis Kalsbeek

Algemene voortgang
De eerste huizen aan het Hoogstedehof worden in maart a.s. opgeleverd. De bouw van de parkappartementen, huizen op Maïsveld en Woonzorgcomplex is gestart en vordert volgens plan.

De gemeente gaat nu verder met het woonrijp maken van het gebied rond het Hoogstedehof. Dit betreft dus de inrichting van de openbare ruimte; alles behalve het 'groen'. Het werk is aanbesteed en uitvoering zal begin april a.s. starten. Theunis laat de gedetailleerde inrichtingstekeningen zien en deze worden besproken. Ook de inrichtingstekening van de verbindingsweg met taluds en wandelpad wordt besproken.

Openstellen verbindingsweg overig bouwverkeer
De verbindingsweg wordt nu gebruikt door bouwverkeer van Hendriks en Trebbe. Overig bouwverkeer mag deze weg niet gebruiken. Dit is pas toegestaan als alle maatregelen die de gemeente in verband met afspraken in het kader van het bestemmingsplan heeft genomen. Dit zal waarschijnlijk na de zomervakantie het geval zijn.

Volkstuinen
De volkstuinen zijn aangelegd. Theunis vraagt of dit naar wens is gebeurd. Er moet alleen nog een watertappunt worden gerealiseerd. Hier wordt aan gewerkt door de gemeente. Voor het overige reageert WBP positief. Remy zal dit nog schriftelijk bevestigen. Het huurcontract moet geregeld worden tussen Buurtvereniging en gemeente waarbij de Buurtvereniging weer afspraken maakt met de individuele volkstuinders.

Wijngaard
De wijngaardclub heeft een toegangshek van de gemeente gekregen. Dit zal geplaatst worden als de afscheiding van de wijngaard gereed is.

Buurtsteunpunt
Er is een start gemaakt met de realisatie van het Buurtsteunpunt. Contactpersoon is Meindert Rudolphi. Met enkele buurtgenoten is een 'bouwgroepje' opgezet. De gemeente heeft nog een bijdrage vanuit het project Hoogstede-Klingelbeek van 6000 Euro aangeboden. Theunis checkt wat procedure en voorwaarden van deze bijdrage zijn.

Pluktuin
Er bestaat een idee een pluktuin in te richten in het openbaar gebied tussen de achtertuinen van de Korte Klingelbeek en Hoogstedehof. De Buurtvereniging probeert d.m.v. het verspreiden van een informatieve flyer aanwonenden hiervoor enthousiast te maken.

Volgende vergadering is op 19 maart a.s.