wbp-arnhemOp 19 september j.l. had de WBP regulier overleg met projectleider Kalsbeek. Lees hier wat er besproken is.

WBP – Theunis Kalsbeek
Overleg 19 september 2012

Aanwezig:
Theunis Kalsbeek (projectleider gemeente Arnhem)
Remy ten Hoedt (WBP)
Leo Kaufman (WBP)
Ruud Kortland (WBP)
Ellis Withagen (WBP + verslaglegging)

  • Voortgang ontwikkelaar Hendriks: na overleg met Hendriks blijken zij de moeilijk verkoopbare 4 atelierwoningen te willen herzien in 6 kleinere appartementen. Hendriks onderzoekt de mogelijkheden.
  • Ophogingen Hoogstedehof: voortgang van plannen van de buurtgroep bij het hofje, om het huidig geplande grondpeil te verlagen. Overleg tussen buurtbewoners en gemeente verloopt moeizaam. Op initiatief van de bewonersgroep heeft de gemeente tijdens het gesprek op 21 aug jl onder een aantal uitgangspunten en voorwaarden, waaronder de volledige betaling van alle kosten door de bewonersgroep, de opening geboden voor een vervolg traject. De gemeente houdt vast aan alle gestelde voorwaarden en uitgangspunten. De betreffende buurtgroep heeft hier een andere opvatting over.
  • Voortgang weggetje Kromkamp: herplaatsing van de 'losse' verkeersdrempels is niet mogelijk. Voor de tijdelijke heropening van het weggetje wordt een voorstel gemaakt om in de verharding van klinkers twee vaste drempels te maken. Kalsbeek zal binnenkort de tekening ontvangen en aan ons laten zien.
  • Verbindingsweg: Kalsbeek heeft overleg gehad met de afd. Verkeer van de gemeente over aan te leggen drempels. Over ca. 3 weken komt de afd. met een voorstel.
  • Inrichting volkstuinen: Kortland en Ten Hoedt hebben zaterdag 22 september overleg met Wim Farla (contactpersoon volkstuinen) over de wensen ten aanzien van de realisatie en inrichting van de volkstuinen. De uitkomsten hiervan zullen zij doorgeven aan Kalsbeek. Indien akkoord kan de inrichting door de gemeente worden opgepakt. Het plan dient ook met ontwikkelaar Hendriks te worden doorgenomen: misschien hebben zij bijv. tijdens de bouw van de woningen nog stukken grond nodig. Op basis van genoemde punten wordt een planning gemaakt.
  • Tracé pad middenterrein: Kortland heeft met een deel van de Groengroep de situatie bekeken. Er dient nog afstemming plaats te vinden met de rest van de Groengroep en met Rudolphi (namens de Schutterij).
  • Definitieve inrichting groen: Kortland geeft aan dat deze afhankelijk is van ontwikkelaar Hendriks. Welke delen van het terrein heeft die tijdens de bouw in gebruik? Het is wachten op de reactie van Hendriks naar Kalsbeek. Zones die Hendriks niet nodig heeft zouden al ingericht kunnen worden.
  • Beheer reeds aangebrachte groen: Kortland en Ten Hoedt merken op dat het reeds geplante groen niet naar behoren beheerd wordt door de gemeente. Kalsbeek zal dit aankaarten bij de afd. Beheer van de gemeente en zoekt uit wat het huidige niveau van onderhoud is. Hij zal terugkoppelen naar de WBP.
  • Voortgang bouwrijp maken: Kalsbeek heeft geconstateerd dat het aanleggen en deels herplaatsen van de kabels en leidingen niet naar wens verloopt. De datum van oplevering van het Laantje van Kromkamp is afhankelijk van deze werkzaamheden. Die werkzaamheden zouden vertraging kunnen veroorzaken.
 De bouwwegen vanaf het maïsveld naar het hof worden volgende week verhard (puinverharding). Dit zal ca. 1 oktober gereed zijn.
  • Volgende overleg is op 17 oktober a.s.