wbp-arnhemVerslag van het reguliere overleg met de gemeente met als extra onderdeel deze keer ook overleg met ontwikkelaar Hendriks over de start van een aantal nieuwe bouwactiviteiten.

 

Aanwezig
WBP: Remy ten Hoedt, Ruud Kortland, Leo Kaufman, Meindert Rudolphi, Ellis Withagen (verslaglegging)
Hendriks: Eric van Hoof (opvolger van Eric van Ree als projectleider Klingelbeek) en Johan Bombach (directeur projectontwikkeling)
Gemeente Arnhem: Theunis Kalsbeek

Bouwwerkzaamheden Hendriks
Met ontwikkelaar Hendriks wordt de voortgang en planning van de bouwwerkzaamheden besproken. Rond begin november wordt zeer waarschijnlijk gestart met de bouw van:

 • de 6 parkappartementen (4 verkocht, de 5e waarschijnlijk volgende week);
 • minimaal 7 maar naar verwachting 9 van de 13 woningen in Fase 2A op het Maïsveld Noord;
 • de 24 zorgappartementen van het Woonzorgcomplex voor Driegasthuizen.

Er zal dan ook weer een z.g. startfeestje georganiseerd worden.

De parkappartementen worden door bouwcombinatie Hendriks/BosZon gebouwd, de andere genoemde delen worden door Hendriks zelf gebouwd.

Van de woningen in het Hofje zijn er nu 8 van de 14 verkocht. Twee woningen worden op eigen risico van Hendriks gebouwd. Oplevering van de eerste woningen wordt verwacht begin tweede kwartaal 2014.

De bouw van het Woonzorgcomplex gaat ongeveer als volgt:

 • Begin november tot kerst: plaatsen van de fundering;
 • Vervolgens tot ca. half februari worden in prefab de bouwonderdelen aangeleverd en geplaatst. Het aanleveren gebeurt met zwaar bouwverkeer via de rotonde en verbindingsweg. Ook zal een grote kraan geplaatst worden.
 • De laatste fase behelst de afbouw waarbij het streven is voor de bouwvak 2014 op te leveren. Men richt zich op een hele korte bouwtijd. Voorlopige planning oplevering derde kwartaal 2014.

Bij de start van de bouw krijgen omwonenden een brief van Hendriks met uitleg en contactgegevens voor vragen, meldingen, last e.d. Over het algemeen zal geen sprake zijn van veel bouwoverlast.
Wat betreft de bouwplaatsinrichting: er zullen 's nachts geen lampen branden. Wel wordt waarschijnlijk een bewegingsmelder gebruikt. E.e.a. wordt in overleg met de gemeente uitgewerkt.

Op 24 oktober a.s. vindt een informatieavond plaats van de Driegasthuizen over de nieuwbouwplannen van de z.g. locatie B. Mensen van Hendriks zullen daar ook aanwezig zijn. De WBP zal vragen stellen over de inpassing van de plannen m.b.t. de vervangende nieuwbouw op de huidige locatie van Huis & Haard in het bestemmingsplan.

Voortgang inrichting openbaar gebied
De verdere inrichting van het openbaar gebied zal door de gemeente gestart worden oktober-november (Kalsbeek checkt nog de precieze datum). Het gaat dan om:

 • volkstuinen
 • kleine speeltuin op maïsveld
 • paddenpoel

Overigen

 • Keerwand wijngaard: ander materiaal. Kalsbeek checkt dit nog.
 • Nieuw aangeplante boom bij terrein Woonzorgcomplex: omwonenden hebben gemeld dat deze dood zou zijn. Dit is echter niet aangetroffen. Ruud checkt dit nog.
 • Verkeerssituatie aansluiting Hoogstedelaan en verbindingsweg: bewoners geven aan deze situatie gevaarlijk te vinden. Dit is door Kalsbeek gemeld bij medewerkers van de afd. Verkeer die de situatie beoordeeld hebben. Men vond die niet gevaarlijk. De WBP geeft aan deze reactie niet bevredigend te vinden. Het onderwerp wordt los daarvan ook meegenomen in het Wijkactieplan in overleg met de buurtregisseur.
 • Afsluiting weggetje Kromkamp: gebeurt als de verbindingsweg definitief opengesteld wordt. En dat gebeurt als de eerste woningen op het Maïsveld opgeleverd worden óf als het Woonzorgcomplex opgeleverd wordt. Naar verwachting tijdens of net na zomer 2014.
 • Verkeersbesluit Hoogstede/Klingelbeek: het voorgenomen besluit ligt ter inzage. Er zijn enkele zienswijzen ingediend door bewoners van het gebied.
 • Bestaande drempel weggetje Kromkamp: deze zal aangepast worden. Op de flauwe drempel ligt een scherp opstaande rand. Deze blijkt gevaarlijk te zijn.
 • Huurovereenkomsten: Kalsbeek heeft een overzicht gemaakt met de uitwerking van de overeenkomsten voor de buurtvoorzieningen. Dit gaat om de wijngaard, geitenwei, jeu-de-boulesbaan en speelplekken. Het memo met acties wordt besproken.